Skolelukninger

Fup eller fakta?

ANSVARLIGHED:Kære politikere i Mariagerfjord, når man læser i dagspressen omkring skolestruktur forslaget i Mariagerfjord kommune er det svært at se hvad der er fup og fakta i sagen. Alle mulige aspekter inddrages og man forsøger at retfærdiggøre alle udtalelser med, at det er til børnenes bedste. Men er det nu fakta? Det er ingen undersøgelser, der entydigt beviser, at store skoler er bedre end små skoler. Man retfærdiggør også ud fra økonomiske forhold, men er det nu også fakta eller blot tal fremstillet belejligt til anledningen? Er det at varetage børnenes tarv at koncentrere dem i store skoler, hvortil de skal transporteres i busser - flere steder i kommunen kommer børnene til at tilbringe op til 1½ time i bus hver vej til skole. Besparelser på skolebuskørslen har betydet, at busserne kører store omveje, så en elev, der bor 6-10 km fra skolen, typisk vil skulle have en daglig transporttid på 2-6 timer! Mariagerfjord kommune bryster sig også af at være klimabevidst - er den øgede bustransport og deraf afledte CO2-udledning indregnet? Nedlæggelse af de mindre skoler i yderområderne vil også betyde, at disse områder bliver endnu mere yderområder. Dette prøver man så at lappe på ved at lave diverse landsbypuljer og andre støtteordninger, der skal puste liv i byerne. Jamen, hvorfor nedlægge skolen og så bruge penge på at rette op igen. Hvis I politikere vil være fremsynede, skal i bruge ressourcer på at bevare skolerne og dermed livet i landsbyerne. Børnenes tarv er vel også, at de har et godt nærmiljø at bo i, og fordelene ved at transportere dem langt væk til en stor skole kan næppe opveje de omkostninger, de må lide i form af forringet dagligdag som følge af lang bustransport og mistet nærmiljø. Fakta er også, at en lang række politikere ikke er villige til at se Mariagerfjord Kommune som en helhed, men stadig udfører sognepolitik af største grad. Når man i Hobro kun vil være med til at skære ned, hvis der også skæres ned i østområdet, så er det et udtryk for sognepolitik. De tidligere Mariager og Hadsund kommuner havde inden sammenlægningen tilpasset deres skolestruktur, mens Arden og Hobro lod stå til - og nu vil man så skære yderligere specielt i tidligere Hadsund Kommune for at retfærdiggøre at skulle skære i Hobro og Arden. Fup er: Når man vil nedlægge Havbakkeskolens Øster Hurup afdeling - den 3. billigste skole i kommunen og det eneste sted med en positiv befolkningsudvikling! I enhver virksomhed med fornuftig tænkning vil man da ikke skære ned, hvor omkostningerne er mindst og udviklingen størst - det er vist kun politikere, der kan se "fornuften" i det. Fup er: Når man argumenterer med, at skolebygningerne i Øster Hurup er de letteste at sælge - nogen har åbenbart fået plantet en ide om, at bygningerne skulle være attraktive og lette at komme af med, så derfor er det bedst at nedlægge Øster Hurup! Sikke en tankegang! Skolen i Øster Hurup er integreret med Øster Hurup Multihus og Idrætshal, hvor man har et enestående miljø for indskolingsafdelingen, og det vil være forbundet med betydelige omkostninger at skulle adskille de to ting bygningsmæssigt, såfremt skolen skal sælges. Desuden vil Øster Hurup Multihus og Idrætshal ved en nedlæggelse af skolen miste ca. 195.000 kr. i indtægter på leje, samt yderligere 50.000 i cafeteriadrift på skolemaden. Penge som så skal hentes ind ved øget driftstilskud. Kommunen har jo også udråbt sig til bosætningskommune, og det er man jo ikke, hvis man nedlægger skolerne - vi skal vel ikke alle sammen bo i Hadsund, Arden, Mariager eller Hobro byer? Fup er: Når man postulerer, at man er nødt til at skære ned på skoleområdet grundet kommunens dårlige økonomi. Det er man måske, når man isoleret betragter et enkelt fagområde, men kære byråd - prøv at løfte jer op i helikopterperspektiv og se tingene overordnet. Det er jo et spørgsmål om prioritering. Som borger virker det ufatteligt, at man kan bruger millioner på at købe en hotelruin i Hadsund, når man ikke har råd til at have en ordentlig folkeskole! Fakta er: I borgernes privatøkonomi må man begrænse luksus, når der ikke er råd, det samme må vores kommune også - så skær al overflødig frås fra hele vejen rundt. Start f. eks. med at kigge indad - på skoleområdet indførte man "aftale og dialog styring", hvor man pålagde skolerne store administrative byrder, som rettelig burde udføres af en central ekspertise. I stedet er forvaltningen nu bestående af en række konsulenter, hvis fornemste opgave ser ud til at være at opfinde projekter, som kan holde dem selv beskæftiget. Kære politikere. Det er nu, I skal vise jer som nogen, der tør tage ansvar og vise vejen frem. Drop skolelukningerne og få gang i udbygningen af lokalsamfundene - det er jo dem, som er bærende for Mariagerfjord Kommune! I stedet for bare at følge strømmen som i andre kommuner, kan I ved at gå den anden vej vise, at man i Mariagerfjord vil noget - noget for livet - som jo er kommunens motto, og det vil givet på sigt bære sig selv hjem. "Noget for Livet" for vores børn, som bliver de bærende kræfter i samfundet. Hvis kommunen er attraktiv, vil den jo kunne tiltrække ressourcestærke familier og dermed få et øget beskatningsgrundlag.