Alternativ behandling

Fusentaster kan sorteres fra

Markedet for alternativ behandling spænder vidt, uhyre vidt. Fra videnskabeligt anerkendte metoder, som kræver årelang uddannelse, til det rene skære plattenslageri, udført af fusentaster med to weekendkurser og et par læste bøger bag sig. Mange mennesker søger den alternative behandling, også alvorligt syge patienter. Og som regel er det næsten umuligt at orientere sig om behandlernes kvalitet, især når det gælder den mere obskure afdeling, hvor troen betyder langt mere end den rent fysiske behandling. Derfor er det et glimrende initiativ, når Sundheds CVU Nordjylland nu lader et modul i ”komplementær terapi”, som det hedder i fagsproget, indgå i en diplomuddannelse, rettet mod sygeplejersker og andre med en sundhedsfaglig baggrund. Deltagerne bliver sat i stand til at råde kvalificeret om eksempelvis akupunktur og musikterapi - to metoder i den allermest sobre ende skalaen. Netop akupunktur eksemplificerer den drypvise anerkendelse, som nye behandlingsformer ofte gennemgår. For 20 år siden var det hos mange læger ildeset, hvis en patient opsøgte en akupunktør - i dag udøver mange læger det selv. 4000 års kinesiske erfaringer er næppe helt fejlagtige. Også kiropraktik har bevæget sig fra gråzonen ind i den etablerede behandlingsverden, og andre vil uden tvivl følge efter. Anerkendelsen kræver grundigt videnskabeligt bevis. Naturligvis står det enhver frit at tro på krystaller, håndtydning eller irisanalyse - enhver er som bekendt salig i sin egen tro. Men skal det indgå i en kvalificeret behandling kræver det både dokumentation og kompetente vejledere, og det vil sortere en meget stor del af fusentasterne fra. Den ”komplementære terapis” plads på en sundheds-uddannelse vil forhåbentlig også kunne bidrage til fuld anerkendelse af akupunktur og andre udvalgte behandlingsformer. Med andre ord: Skille tingene ad, så de reelle metoder kommer i kvalificeret og kontrolleret anvendelse, mens det bliver gjort klart, at krystalkuglernes tilbud næppe hjælper andre end dem, der skal kureres ad tankens vej. Dermed vil i den sidste ende færre syge mennesker blive foregøglet en hjælp, der ikke hjælper på andet end udbydernes økonomi.