EMNER

Fusion diskuteres

V. HASSING: 2002 var et særdeles travlt år for V. Hassing Antenneforening. Det kunne formanden Flemming Madsen konstatere foran 140 fremmødte, da der forleden var generalforsamling. I 2002 fik antenneforeningen 100 nye medlemmer, hvoraf hovedparten kommer fra Ulsted og V. Hassing. Mange medlemmer er kommet på internettet, så 447 nu er tilsluttet. Antenneforeningen arbejder også sammen med Hals Kommune om tilslutning af skoler og institutioner til internettet. Desuden har man også været i kontakt med kommunen, der har planer om eventuelt at etablere en lyslederforbindelsefra Ulsted via Hou til Hals. I beretningen kom formanden også ind på kanaklerne. TV2 zulu fjernes i denne uge. En henvendelse fra Hou Antenneforening om en mulig fusion eller sammenlægning blev også diskuteret. Alle fremmødte kunne gå ind for at man arbejdede videre med planerne. Parterne holder et møde sidst i marts. Gert Andersen og Bruno Hyldahl Jensen blev genvalgt uden modkandidater, som suppleanter blev Jens larsen og Henning Sloth genvalgt. Svenn Weinreich og Carsten Vestergaard blev genvalgt som revisorer. Schou