- Fusion med HK i Aalborg giver bedre service

HOBRO:Fagforeningen HK Hobro-Mariager-Hadsund er på vej til at miste sin selvstændighed. Ledelsen af HK arbejder ihærdigt på, at en fusion af den lokale afdeling med HK Aalborg kan træde i kraft 1. januar 2005, samtidig med at fusionen mellem de to A-kasser bliver en realitet. Lars Hedelund, formand for HK Hobro-Mariager-Hadsund, talte varmt for en fusion af de to HK-afdelinger, da han forleden aften aflagde beretning på repræsentantskabsgeneralforsamlingen, der blev holdt i HK-huset i Hobro. Argumentet er, at det giver medlemmerne en bedre service. - Hvis vi slår os sammen, bliver vore medarbejdere endnu større specialister, end de er i dag. Arbejdsmarkedet er i dag så komplekst og vores medlemmers arbejdsvilkår så forskellige, at det er nødvendigt med medarbejdere i HK, der kan matche det, siger Lars Hedelund. Den lokale afdeling af HK har 3300 medlemmer, mens HK Aalborg har 23.000. Lars Hedelund siger, at man er meget opmærksom på lillebror-storebror-effekten. På HKs landsdækkende strukturkongres i november er der således lagt op til, at de mindre afdelinger som Hobro får en mindretalsbeskyttelse, så de store ikke bare kan tromle hen over dem. Lars Hedelunds egen fremtid som lønnet formand står på spil ved en kommende fusion. - Jeg er formand for at sikre medlemmernes interesser bedst muligt. Hvis prisen er, at jeg ikke længere skal være på posten, så må jeg tage det til efterretning. Vi skal have den optimale løsning, og er der en plads til mig bagefter, er det fint. Er der ikke, så er det stadigvæk fint. Under debatten på repræsentantskabsgeneralforsamlingen blev der ifølge Lars Hedelund givet udtryk for, at det er OK, at HK Hobro-Mariager-Hadsund ophører som selvstændig enhed, når det sker for at højne kvaliteten i den service, man giver medlemmerne. En klar forudsætning for, at den lokale afdeling af HK vil gå ind i fusionen med Aalborg er, at der ikke bliver nedlagt nogen lokale kontorer.