Fusk med fyring

Aktindsigt viser, at Hals Kommune manglede en grund til en afskedigelse. Men da beslutningen var truffet, blev begrundelsen fundet

Hals Kommune ville af med børnehaveklasseleder Henriette Høgsbro for enhver pris. Det viser en omfattende aktindsigt, som NORDJYSKE har fået i sagen. Kommunen manglede en ordentlig begrundelse for at fyre Henriette Høgsbro. Akterne i sagen viser, at kommunen i bakspejlet har fundet på datoen 2. februar 2004 som den dag, hvor Henriette Høgsbro skulle møde på arbejde for ikke at blive fyret. Akterne viser nemlig, at Henriette Høgsbro ikke fik at vide, at hun skulle møde 2. februar, selv om kommunen i dag siger, at det var et kardinalpunkt, at hun mødte på netop den dato. For at forstå sagens sammenhæng er tre datoer vigtige. 28. januar, hvor Henriette Høgsbro får en mail fra afdelingschef Flemming Kold Jensen. 29. januar, hvor Flemming Kold Jensen, kommunaldirektør Erik Schmidt, tillidsfolk fra Hou Skole og Danmarks Lærerforening mødes. 2. februar, hvor Erik Schmidt og Flemming Kold Jensen mødes med skolebestyrelsen på Hou Skole. Mail af 28. januar I telefonen aftaler Henriette Høgsbro og Flemming Kold Jensen, at hun skulle møde på arbejde igen i uge ni - altså efter vinterferien. Det bekræfter afdelingschefen i en mail, der bliver sendt 28. januar om eftermiddagen: "Orientering sendes af mig til Hou Skole, som nu tilretter deres hverdag ud fra din nedenstående melding, som betyder følgende: du holder ferie som de andre på skolen i uge 8 og starter med undervisning i uge 9". Men ifølge kommunaldirektør Erik Schmidt og stabschef Jannie Knudsen er det en misforståelse at betragte ordlyden som et tilsagn til Henriette Høgsbro om at hun kan møde i uge 9. Ifølge Jannie Knudsen gav Flemming Kold Jensen Henriette Høgsbro besked på at møde 2. februar - ikke i Hou, men i et midlertidigt vikariat et andet sted. Ikke desto mindre står der i mailen, at Hou skole nu "tilretter deres hverdag" efter, at Henriette Høgsbro genoptager arbejdet her i uge 9. Denne formulering dækker dog ifølge Jannie Knudsen alene over, at Henriette Høgsbro i telefonsamtalen havde udtrykt ønske herom. - Mailen skal sammenholdes med en telefonsamtale, hvor det tydeligt blev forklaret Henriette, at hun skulle møde 2. februar. Så det var hun helt klar over, siger Jannie Knudsen. Kommunens telefonnotat fra samtalen nævner dog ikke, at Henriette Høgsbro skulle begynde 2. februar, men fastslår, at samtalens konklusion er refereret i den nævnte mail. Når datoen 2. februar overhovedet dukker op, skyldes det, at afdelingschefen i telefonsamtalen tilbød Henriette Høgsbro et vikariat et andet sted i kommunen fra denne dato. Dette tilbud afslog hun dog, idet hun - som afdelingschefen selv skriver i mailen - fortalte, at hun "er sygemeldt indtil start i Hou". I mailen fra afdelingschefen - hvori han varsler en afskedigelsessag - hedder det også: "Er du startet planmæssigt op, og det går, som det skal, så vil afskedigelsen blive stoppet". Da mailen handler om, at Henriette Høgsbro skal starte i uge ni, opfatter hun "planmæssigt" som uge ni. Men det er forkert forstået, ifølge stabschef Jannie Knudsen, Hals Kommune. - Planmæssigt betyder 2. februar, og det er beklageligt, at det ikke fremgår af mailen. Men da Henriette Høgsbro ikke møder den 2. februar, er det ensbetydende med, at afskedigelsen ikke bliver stoppet, siger Jannie Knudsen. Møde 29. januar På et møde 29. januar om formiddagen mellem Flemming Kold Jensen, kommunaldirektør Erik Schmidt, tillidsfolkene fra Hou Skole og Danmarks Lærerforening bryder kommunaldirektøren afdelingschefens løfte fra mailen. Det fremgår af kommunens eget notat fra mødet: "På forespørgsel om en opsigelse så efterfølgende ville blive annulleret igen, som der var angivet en mulighed for i mail fra Flemming Kold - under visse omstændigheder, svarede Erik Schmidt, at det ville han ikke love længere". Af kommunens notat fremgår ligeledes, at Erik Schmidt udtaler, at Henriette Høgsbro er på vej ud - uanset hvad: "Vor tålmodighed er opbrugt, og man vil gennemføre en afskedigelse, uanset at hun nu meddeler, at hun vender tilbage til Hou skole". Kommunaldirektøren erkender i dag, at hans tålmodighed er brugt op på det tidspunkt. - Vi havde tilbudt Henriette tre job, og hun takkede nej til dem alle. Henriette Høgsbro afviste i det hele taget ethvert løsningsforslag. Derfor besluttede jeg, at der måtte træffes en afgørelse om en afskedigelsessag, siger Erik Schmidt. Alligevel afviser han dog løftebrud. Selv om det ikke fremgår af notatet fra mødet blev det gjort klart, at Henriette Høgsbro fik en sidste chance. Den gik ud på at hun skulle møde på arbejde 2. februar. Kun på den måde kunne Henriette Høgsbro ifølge kommunen undgå en afskedigelse. 2. februar - møde På et møde om aftenen 2. februar mellem Flemming Kold Jensen, Erik Schmidt og skolebestyrelsen fra Hou Skole blev sagen diskuteret. Det fremgik dog ikke, at netop denne dag havde Henriette Høgsbro forpasset sin chance for at beholde sit job. Tværtimod. I skolebestyrelsens refererat fra mødet hedder det: "Flemming Kold giver også denne aften udtryk for, at hvis Henriette kommer tilbage og passer sit arbejde, så kan afskedigelsen annulleres". I dag afviser Flemming Kold Jensen, at han skulle have sagt sådan til skolebestyrelsen. - De må have husket forkert, siger han. Den samlede skolebestyrelse skrev under på referatet, som blev sendt til Hals Kommune. NORDJYSKE var stillet i udsigt, at borgmester Bent Sørensen (S) ville deltage i et møde om sagen. Han valgte dog ikke at deltage og meddeler, at han ikke har yderligere kommentarer til sagen. - Jeg har fulgt sagen på nærmeste hold, og jeg bakker fuldstændig op omkring ledelsens beslutninger og handlinger, siger han.