Skolevæsen

Fy-fy i det daglige, men til fest må man godt

Øl og vin er tilladt, når gymnasieunge holder fest på skolen. Til daglig er der alkohol forbud balndt både lærere og elever, men skal der være fest, så lad der være fest, syntes at være holdningen på de fleste af Nordjyllands gymnasier.

NORDJYLLAND: Det handler om at hyle med de ulve, man er iblandt. Det synes at være den røde tråd i de nordjyske gymnasiers alkoholpolitik. Overalt skal undervisningen være promillefri for både lærere og elever, men skal der være fest, så lad der være fest. Det er de 16-19-åriges livsstil, man er oppe imod, hvis nogen skulle ønske stramninger. Amtets undervisnings- og kulturudvalg er netop blevet informeret om politikkerne på de enkelte gymnasier. Det er sket i forbindelse med Amtsrådsforeningens høringsrunde om "den offentlige indsats på alkoholområdet" og i forlængelse heraf et ønske fra udvalget om en orientering om gymnasiernes politik og elevernes medinddragen. Og sådan ser situationen ud på landsdelens 12 gymnasier. Brønderslev Gymnasium og HF-kursus: I forbindelse med fester og andre arrangementer sælges øl, vand og vin, men ikke spiritus. Ændring af reglerne er drøftet flere gange, men er blevet nedstemt af såvel Pædagogisk Råd, som bestyrelser og elever. Dronninglund Gymnasium: Ved fester og andre arrangementer sælges øl, vand og vin. Til skolens årlige fødselsdagsfest er der givet tilladelse til at sælge alkoholsodavand (spiritus). Elever og ansatte er godt tilfredse med denne politik. Fjerritslev Gymnasium: Ved fester på skolen må spiritus ikke medbringes, men der kan købes spiritus på skolen. Kun skolens elever må deltage. Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus: Ved fester på skolen kan der købes øl og andet, hvor alkoholprocenten ikke overstiger en almindelig øl. Hasseris Gymnasium: Det er ikke tilladt at medbringe alkoholiske drikke til festerne (Rektor kan dog give dispensation). Til festerne er der er kun adgang for skolens egne elever. "Tydeligt påvirkede elever" bliver omgående bortvist. Hjørring Gymnasium og HF-kursus: Studie- og øvrige ture med skolen er alkoholfri. Hvis en person virker beruset, gives advarsel. Ved gentagelse hjemsendes personen for egen (eller forældrenes) regning. I forbindelse med fester står skolen selv for salg og udskænkning af drikkevarer. Hobro Gymnasium og HF-kursus: Skolens alkoholpolitik er udformet på baggrund af amtets rusmiddel-politik. I forbindelse med fester står skolen selv for salg og udskænkning af drikkevarer. Nørresundby Gymnasium og HF-kursus: Ved fester kan alkohol købes, og der kræves adgangsbillet eller studiekort for deltagelse. Overtrædelse af regler i forbindelse med alkohol medfører bortvisning fra festen og en disciplinær samtale med rektor den følgende uge samt festkarantæne til den kommende skolefest. Støvring Gymnasium: På Gymnasiet i Støvring er der ingen alkoholpolitik, men planerne om en rusmiddel-politik er godt i gang. Vesthimmerlands Gymnasium: Ved elevfester og den officielle skolefest er der udskænkning af øl og vin. Anden stærkere spiritus er ikke tilladt. Ved festerne er der altid lærere til stede. På skolen arrangeres fredagscafé ca. fire gange om året med udskænkning af øl og vin, men ikke spiritus. Aalborg Katedralskole: Ved skolefester kan der kun købes øl, vand og evt. vin, medmindre rektor har givet dispensation til køb af alkoholiske drikke. Skolens alkoholpolitik forelægges elever og forældre ved en årlig forældreaften. Aalborghus Gymnasium: Elever må ikke medbringe, indtage eller være påvirket af alkohol på skolen. For de ansatte gælder en Samarbejdsudvalgsbeslutning om at henholde sig til amtets rusmiddelpolitik. Rektor kan dispensere fra alkoholforbuddet ved "særlige lejligheder".