Fygning forsinker

90 nordjyske sneplove kører i døgndrift

AALBORG:Den kraftige nordenvind, der søndagen igennem nåede op til kulingstyrke i Nordjylland, gav kraftig fygning og drivedannelse og dermed store problemer for trafikken. - Det er selvfølgelig de øst-vestgående vejstrækninger, der er mest belastet af fygningen, der kommer ind over på tværs. Men der kan også sagtens være drivedannelser på steder, hvort man ikke venter det. Så vi må virkelig advare bilisterne om at være på vagt og køre efter forholdene, for der kan være ubehagelige overraskelser alle steder - efter småbakker og i sving især, siger Mogens Bang Olsen fra Nordjyllands Amts vejvæsen. Lørdag, hele natten til søndag og hele søndagen havde amtet hele beredskabet kørende. - Vi har haft flere end 90 lastbiler med sneplove på vejene samt et stort antal specialmaskiner til at fjerne sneen og driverne. Målsætningen er jo som det hedder "sort asfalt" over det hele, men det er ikke muligt at opnmå, når det fyger så stærkt, siger han. Snedriverne forsinkede den kollektive trafik over hele amtet. Flere busser sad fast i driver eller skred ud og kørte fast i det glatte føre søndagen igennem med masser af forsinkelser og en del aflysninger og omlægninger af rute til følge. Både landruterne, bybusserne og metrobusserne i Aalborg var ramt af vejrproblemerne. Også DSB havde problemer: Der var forsinkelser på op mod en time på flere tog mellem København og Aalborg. Sneen blokerede signaler og sporskifter og forhindrede en række steder at bommene kunne bruges ved jernbaneoverskæringer. Det betød så at togene måtte køre ekstra langsomt over overskæringerne.