EMNER

Fyld Danmarks kirker

LÆSERBREV

KIRKER:Under dette slogan havde mange menighedsråd søndag den 26. september markedsført deres kirke. I Terndrup må man sige, at det lykkedes. Om årsagen skyldtes, det tiltag menighedsrådet havde gjort ved annoncering eller den omstændighed, at kirkens nye præst, Sara Schouby, før høstgudstjenesten søndag havde inviteret de kommende konfirmander på weekend i en spejderhytte, skal være usagt, men kirken var i hvert fald fyldt til sidste plads. Da Skibsted-Lyngby-Terndrup pastorat ansatte en ny ung præst, havde man nok en forventning om, at nogle ting kunne og skulle ændres, blandt andet i den måde, man hidtil havde udøvet konfirmandforberedelse. Derfor støttede menighedsrådet ved Terndrup Kirke den nye præsts forslag om at starte konfirmandforberedelsen med en konfirmandlejr. Foruden de godt 30 vordende konfirmander og sognepræst Sara Schouby deltog organist Jette Moeslund og præstemanden Christoffer. Desuden var der tre piger fra de tre menighedsråd, der frivilligt deltog i servicering af aftensmad lørdag aften. Hensigten med lejropholdet var, at konfirmanderne skulle forberede høstgudstjenesten i Terndrup Kirke. Derfor havde man opdelt konfirmanderne i grupper således, at mens nogle bagte brød, og andre lavede æblesaft, var der nogle, der lavede dekorationer og kors, der om søndagen smykkede Terndrup Kirke. Både brød og æblesaft blev brugt ved altergangen søndag, hvor ikke mindre end 109 personer benyttede sig af muligheden at deltage i nadveren. De vordende konfirmander læste både indgangsbøn og udgangsbøn, og under lejropholdet havde der også været tid til at indøve nogle salmer og et par gospelsange, som de vordende konfirmander flot fremførte i kirken under søndagsgudstjenesten. Under hele arrangementet var der en rigtig god stemning. Så mon ikke næste års vordende konfirmander allerede glæder sig til, at det bliver deres tur. Høstgudstjenesten sluttede med en let frokost i Terndruphallens Cafeteria. Her deltog omkring 30 personer. Høstofferet bliver i år sendt til Møltrup Optagelseshjem.