Fyldte skolebænke i Haubro

Truslen om at lukke Haubro Skole har betydet rekordmange indskrivninger.

I juni blev der holdt en hilse-på-dag for de nye elever på friskolen, så de kunne møde deres kommende klassekammerater. Privatfoto

I juni blev der holdt en hilse-på-dag for de nye elever på friskolen, så de kunne møde deres kommende klassekammerater. Privatfoto

Når klokken ringer ind til først time i august på Haubro-Søttrup friskole, vil der være 46 elever på skolebænkene. Det er en forøgelse på 17 elever. Den store tilgang af elever er meget kærkommen, da friskolen tidligere på året var lukningstruet på grund af en presset økonomi. - Tingene så meget anderledes ud for en måned siden, hvor vi var bekymrede for, hvorvidt friskolen overhovedet havde elever nok til at kunne køre rundt. Sparekassen ville have været nødt til at lukke pengekassen i, hvis vi ikke havde fået de ekstra indskrivninger. Men efter kommunen fremlagde planerne om at lukke den kommunale skole, har vi fået indskrivninger nok til at fremtidssikre skolen, fortæller Dorthe Kjærgaard, formand for bestyrelsen af Haubro-Søttrup friskole. Haubro Skole er en af de skoler, der står for skud i en kommunal spareplan, der vil lukke mindre landsbyskoler. Fremtidsudsigterne for den kommunale skole har medført et nyt samarbejde mellem de to skolers forældregrupper. I løbet af foråret har en arbejdsgruppe sammensat af forældre fra både friskolen og kommuneskole sat sig for at finde en måde, hvorpå man kunne sikre mindst én skole i Haubro. – Det har været vigtigt for os at fastholde en skole i byen. Derfor pressede vi i friskolen på for at stable et samarbejde på benene med forældre fra den kommunale skole, fortæller Dorthe Kjærgaard I dag er friskolens bestyrelse en blanding af forældre fra friskolen og Haubro skole. - Det er det bedste, der er sket for skolen, siger Dorthe Kjærgaard, der er glad for, at der ikke længere er de samme skel mellem de to skoler. Ægteskabet sikrer fremtiden De fleste af nye indskrivninger er til skolens yngste klasser. Derfor kan skolen regne med, at de nye elever bliver i nogle år fremover. Friskolen går til og med ottende klasse, men næste skole år vil det ældste klassetrin være en syvende klasse. Det betyder, at der ikke vil være nogen elever, der går ud næste år. – På den måde er elevfundamentet under skolen sikret i nogle år fremover, siger Dorthe Kjærgaard og tilføjer, at skolen stadig har plads til flere elever. De nye udsigter betyder, at det har været muligt at fastansætte en lærer, hvis vikariat ellers udløb her til sommerferien.