Fyr direktør - kom videre

ERHVERVSUDVIKLING:Ole Albæk får den tvivlsomme ære at lukke og slukke efter stolte forgængere som foregangsmand for erhvervsudvikling i Vendsyssel eller mere præcist Hjørring, hvor det hele også startede. I mellemtiden er vision, ideer og virkelyst blevet overskygget af den snævrere og snævrere fokus på at være gummistempel på tilskudsriddernes frie tag-selv-bord. Og den af snæversynet udspringende nepotisme hvor anden generationen af politiske pampere placeres i de fede ben. Jeg har glemt navnet, men læserne kan hjælpe ikke bare i Nordjylland, men bredt i store dele af landet, da Hjørring-området havde initiativ og fælles virkelyst. Der skete noget i det søvnige Vendsyssel, og mange flyttede hertil og som regel med bedre uddannelse end de lokale selv i den gamle amts by hvor eliten var såre beskeden i såvel omfang som elitært. Anderledes i dag, hvor yderområdet nu kæmper ikke om spændende og udfordrerne job men snarere om den laveste fælles standard for provinsiel godt nok. Et lille overbygningskursus og straks er kompetencen hjemme til fortsat undervisning på handels- og tekniskskoles ungdomsuddannelse, der med lånte fjer kalder sig gymnasium for det forstår forældrene bedre. Næste niveau klarer sig også som det bedst lader sig gøre lokalt. Her er flerheden af uddannerne fra det snævre Pædagogiske Universitet ¿ og klassisk er en sådan ¿højskoleindretning¿ ikke et universitet. Der mangler videnskabelig metode, tværfaglighed og inspiration fra forskere fra andre fakulteter og med andre fagligheder. Det er ikke længe siden, at min søn fortalte mig, at han opfattede alle psykologer som klinisk uddannede og med fem års uddannelse i psykologiske fagområder. I virkelighedens Nordjylland er de fleste ¿små hjernevridere¿ pæd. psyk og de kunne indtil for nyligt autoriseres med omkring 1,5 studieårsværk indenfor psykologi. Nu havde erhvervsrådet et bredere sigte men på det udviklende og fremstillende område er det min opfattelse at resten af landet vil kunne klare sig uden nettobidraget fra Vendsyssel. Det er ofte også karakteregenskaberne som vedholdenhed og energi - som når målet er tabt af sigte fortsætter i ren fanatisme - der fremhæves som Vendelboen kvaliteter. At opgive den stædige kamp for et frit Vendsyssel og melde sig under fanerne på vejen ud mod Lundby Krat vil være godt for Vendsyssel både på sygehusområdet som på uddannelsesområdet. Alt andet er romantisk drømmeri fra en tid som selv i Matador virker fortidig. Det må da få Knud Uggerhøj til at rotere i graven at en Frederikshavner skal ad kvæggangen til Hjørring hvor landets mindst uddannede speciallæger med mangler er samlet og skal udgøre bemandingen på de endnu opretholdte specialer. Denne generalisering er ikke retfærdig overfor enkeltpersoner men på sundhedsøkonomisk niveau forsvarlig. Danmarks mindste region må indrette sig som sådan og vejen til Aalborg er også både bedre og smukkere samt peger imod udvikling ikke afvikling som skiltet til Hirtshals Hjørring er blevet synonym for med rette. Se at få fyret direktøren og kom videre i stedet for at blive hængende i dyndet.