EMNER

Fyr til vest

Lur mig, om ikke det er en nordjyde, der bor her. Stakken af gran tyder på, det ikke er en sjællænder. Foto: Grøn Kommunikation

Lur mig, om ikke det er en nordjyde, der bor her. Stakken af gran tyder på, det ikke er en sjællænder. Foto: Grøn Kommunikation

Diskussionen om, hvorvidt nåletræ eller løvtræ varmer mest i brændeovnen, er ret interessant. Dog ikke mere end at Skov- og Naturstyrelsen kan konstatere, at vi nu engang bruger det træ, vi kan få fat i. Skov- og Naturstyrelsen har i flere år lavet statistik over vort forbrug af træ til brændeovn, og på hvad vi bruger, og forstfuldmægtig Ulrik Winter fortæller, at man tydeligt kan se, at der er markante forskelle på, hvor i landet man fyrer med hvad. På Sjælland og Fyn, fyrer man fortrinsvis med løvtræ, især bøg, mens man i Nordjylland, mest putter nåletræ, f.eks. rødgran, i brændeovnen. Skov- og Naturstyrelsens tal for brændesalg viser, at nåletræ er dominerende overalt i Nord- og Vestjylland. I Thy bliver der for eksempel solgt over tre en halv gange så meget nål som løv. I resten af landet dominerer løvtræ entydigt. Forklaringen er dog lige til. Salg af træ hænger sammen med udbuddet af træ. Det skyldes ikke mindst, at løvtræer, som for eksempel bøg, mange steder ikke trives i Nordvestjylland, hvor jorden er sandet og næringsfattig, men her har man jo så heldigvis nåletræerne der stortrives i de sandede områder. la-lu