Erhvervspolitik

Fyraftensmøde om Nationalpark Skagens Odde

Lokalbefolkningen og områdets erhvervsliv skal inddrages.

Erhvervsgruppen under projekt Nationalpark Skagens Odde holder fyraftensmøde mandag 25. maj klokken 16.30 på Launis fiskekonserves i Aalbæk. Formålet med mødet er, at få lokalbefolkningen og områdets erhvervsliv involveret i projektet. Formand for Landbonord; Niels Vestergaard Salling og direktør for hotel Skagen Strand; Gunnar Schmøkel er formand og næstformand for Erhvervsgruppen, som er den arbejdsgruppe, der er nedsat for blandt andet at fremsætte visioner for erhvervslivet samt klarlægge de eksisterende erhvervsstrukturer indenfor en eventuelt nationalpark på Skagens Odde. - Vores håb med at være med i arbejdet er, at hvis projektet bliver realiseret, skal det skal være mere attraktivt, at drive erhverv indenfor det område, der bliver nationalpark, end hvis virksomheden lå udenfor området. Dette gælder både for landbrugserhvervet og øvrige erhverv i området. Hvis dette mål skal nås, kræver det, at vi får etableret nogle gode netværk i forhold til erhvervslivet og befolkningen i området, siger Niels Vestergaard Salling og Gunnar Schmøkel. På mødet vil Jørgen Ivar Mikkelsen, der er medlem af bestyrelsen for Djurslands Landboforening, fortælle om hans erfaringer som deltager i projektet med etablering af en Nationalpark i Mols Bjerge. Se mere på www.nationalparkskagensodde.dk