Aarhus

Fyret efter nattevask

ÅRHUS:Århus Kommune har nu fyret en plejeleder på Lokalcenter Bjørnshøj efter alvorlig kritik af, at nattevagten blev sat til at bade demente beboere i nattetimerne for at aflaste dagvagten. En anden leder har fået en påtale. Kommunens sundheds- og omsorgschef, Mads Gammelmark, siger, at kommunen har markeret, at det ikke er acceptabelt at vække beboerne om natten for at vaske dem. - Vi har meget at lære af sagen, både hvad angår den ressourcemæssige klemme, som vi befinder os i, og de ledelsesmæssige vilkår på ældreområdet generelt, udtaler Mads Gammelmark i en pressemeddelelse. Han afviser at sige mere om sagen af hensyn til kommunens tavshedspligt om personfølsomme oplysninger. /ritzau/

Forsiden