Fyret frisør får firedoblet erstatning

En kontroversiel fyring af en frisør-lærer på frisør-skolen ved Aalborg Tekniske Skole var så fyldt med fejl, at Vestre Landsret fredag frikendte hende for den illoyalitet, hun var beskyldt for af skolen. Samtidigt tilkendte Landsretten frisør-læreren hende en erstatning på 193.000 kroner.

Aalborg tekniske Skole lavede så mange fejl, da man i 2000 fyrede en af skolens medarbejdere på frisør-skolen, at skolen skal betale fuld erstatning. Ikke alene får den fyrede medarbejder fuld erstatning af Vestre Landsret, men hun bliver også fuldstændigt frifindet for skolens anklager mod hende om illoyalitet. Det betyder, at den tidligere lærer på frisørskolen får 193.000 kroner i erstatning. Det har Vestre Landsret bestemt, og landsretten firedoblede dermed det beløb, som Retten i Aalborg tidligere havde tilkendt frisøren. Den tidligere lærer havde været ansat på Frisørskolen på Aalborg tekniske Skole siden 1988. I foråret 2000 snakkede hun og to andre kolleger om at de ville starte en privat frisørskole i Aalborg med henblik på efteruddannelse af uddannelse af frisører. Hun søgte orlov for at afprøve ideen, men orlovsansøgningen blev afvist, fordi teknisk skole mente, at der var tale om en konkurrerende virksomhed. Hun trak sig så ud af arbejdet med den nye skole, mens hendes to kolleger fortsatte. Imidlertid kom det frem i pressen, at den nye skole skulle starte, og at en af lærerne var den omtalte lærer, der var og er særdeles anerkendt i branchen. Det fik Teknisk skole til at indkalde de tre til flere samtaler. Den vigtigste fandt sted 22. maj. Her var stemningen ophedet, og mens det lykkedes de to øvrige at få en aftale om en fratrædelsesordning, fik læreren reelt en fyreseddel. Hun ville nemlig ikke forlade Teknisk skole, når hun nu ikke kunne få orlov for at afprøve ideen, men skolens ledelse mente, at hun ved at optræde i pressen havde optrådt illoyalt. 29. maj sendte et brev, hvor man suspenderede hende og hun ville blive opsagt med udgangen af juli. Hun anlagde sag med krav om seks måneders løn samt godtgørelse for uberettiget opsigelse. Landsretten har nu givet hende medhold. Landsretten gør gældende, at hun rent faktisk blev fyret på mødet 22. maj på skolen, hvorfor skolen allerede der har afskåret sig fra senere at ophæve ansættelsesforholdet. Desuden finder landsretten ikke, at hun på nogen måde har udvist en adfærd, der kunne berettigede skolen til at fyre hende. Landsretten siger videre, at læren har et opsigelsesvarsel på otte måneder, og at hun ikke har handlet på en måde, der gjorde hende uskikket til at forblive i stillingen. Da hun har fået to måneders løn, har hun krav på de sidste seks måneder plus en godtgørelse - i alt 193.000 kroner. Derudover skal teknisk skole betale sagens omkostninger med 50.000 kr.