Fyret på grund af graviditet

En 35-årig HK'er fra Thisted er ved byretten tilkendt en erstatning på 130.000 kroner for uberettiget afskedigelse.

En butiksindehaver i Thisted skal betale 130.440 kroner i erstatning til en 35-årig kvinde, som under sin graviditet blev degraderet fra salgsleder til butiksassistent - og derfor reelt blev afskediget. Byretten i Thisted har nemlig afgjort, at kvinden skal have seks måneders løn i erstatning, hvilket er praksis efter ligebehandlingsloven. Kvinden er medlem af fagforeningen HK, og HK Bladet Nordjylland skriver, at medlemmet måtte tage en del overarbejde som salgsleder. De normale 37 timer blev let til 45 timer. Da hun blev gravid, gjorde hun opmærksom på, at hun ikke magtede at arbejde så meget. Efter en strid om overarbejde, valgte hendes læge at sygemelde hende. Herefter fik HK-medlemmet et brev fra sin arbejdsgiver om, at hun ikke havde levet op til sit ansvar som salgschef og derfor fremover skulle være butiksassistent, hvilket betød en lønnedgang på 5000 kroner. Læs hele artiklen i Thisted Dagblad lørdag.