Fyret på grund af ventetider

VIBORG:Lange ventetider på at få en tid hos de nordjyske psykiatere var direkte skyld i, at en kvindelig HK-er blev bortvist og siden fyret fra sit job. Nu har Vestre Landsret i Viborg kendt både bortvisningen og fyringen for uberettiget, og kvinden skal have 129.000 kroner i løn, feriepenge og godtgørelse. Kvinden blev i 1996 ansat som kontorassistent hos firmaet BO-VENT i Nørresundby. Firmaet ekspanderede og hun fulgte med. Men i 2001 blev samarbejdsklimaet mellem kvinden og ledelsen dårligere, og efter et møde om sommerferie-planlægning i april 2001 fik hun en skriftlig advarsel. Det slog hende ud, og hun blev sygemeldt. Ledelsen krævede en specialisterklæring, hvilket HK i første omgang afviste, men i løbet af maj ringede kvinden rundt til samtlige psykiatere for at få en tid. Men der var ingen, der kunne tage hende i konsultation indenfor den frist, som firmaet havde sat, og 5. juni blev sagsøgeren bortvist. Vestre Landsret mener udfra forklaringerne, at kvinden har gjort alt, hvad hun kunne for at skaffe en tid hos en specialist, og at hun gennem HK underrettede firmaet om bestræbelserne. Derfor var bortvisningen uberettiget. Om den efterfølgede fyring siger landsretten, at den var uberettiget, fordi hun havde været sygemeldt siden den skriftlige advarsel, og derfor ikke havde haft mulighed for at rette op på de forhold, som ledelsen havde bebrejdet hende. Ud over de 130.000 kroner til kvinden skal firmaet betale renter fra juni 2001 af beløbet, samt 45.000 kroner i sagsomkostninger.