Socialforsorg

Fyret uden saglig grund

Landsretten afviser klage fra søster til Aalborgs borgmester og pålægger kommunen at betale erstatning

AALBORG:Det var ikke en Fru Hvemsomhelst, der i sommeren 2005 klagede over hjemmehjælperen John B. Nielsen, som endte med at blive fyret, men nu skal have godtgørelse for uberettiget afskedigelse. Klageren er søster til Aalborg Kommunes socialdemokratiske borgmester, Henning G. Jensen, og tidligere formand for borgmesterens politiske ¿baghave¿, Sundby-Hvorup Vælgerforening i Nørresundby. Henning G. Jensens søster, Irma Larsen, var lammet i det ene ben og blev tilkendt hjemmehjælp, men var langt fra tilfreds med indsatsen. - Han var fræk og næbbet i forbindelse med morgentoilette, lød det i et af Irma Larsens klagepunkter, og ved en tidligere lejlighed skulle hjemmehjælperen angiveligt ikke have været i stand til at finde kaffebønnerne. - Han præsenterede sig heller ikke. Derfor bad jeg områdelederen om, at hjemmehjælperen ikke viste sig i mit hjem igen, fortæller Irma Larsen til NORDJYSKE Medier. - Og skulle jeg da ikke have lov til at klage som alle mulige andre. Hjemmehjælperen, John B. Nielsen, Nørresundby, blev indkaldt til kammeratlig samtale, og mod sin vilje tilbudt aftenvagt i stedet for dagvagten. Han takkede nej, og Aalborg Kommune fyrede ham ved udgangen af august 2005. John B. Nielsen besluttede at føre en sag ved domstolene mod Aalborg Kommune som erstatning for en høringsprocedure. Og det har han ret til, selv om han er medlem af Kristelig Fagforening og ikke FOA, fastslår Vestre Landsret. - Han skal ikke stilles ringere end et FOA-medlem, hedder det. Den fyrede hjemmehjælper tabte i sommer sagen ved byretten, men Vestre Landsret kalder klagerne fra borgmesterens søster for ¿udokumenterede¿. - Og da kommunen i sin opsigelse alene henviser til den udokumenterede klage, skal han have en godtgørelse. Aalborg Kommune er nu dømt til at betale 80.000 kroner i erstatning til John B. Nielsen, og 58.290 kroner til Kristelig Fagforening til dækning af sagens omkostninger. - Har jeg en søster, der hedder Irma, lød den første kommentar fra borgmester Henning G. Jensen, da NORDJYSKE Medier mandag informerede ham om landsrettens dom. - Det hører til privatlivets fred, at min storesøster får behov for hjemmehjælp. Hvorfor dog blande hendes og mit familiære tilhørsforhold sammen i denne sag. Det er som bekendt ikke mig, der bevilger hjemmehjælp, og jeg har aldrig blandet mig i denne sag, kommenterer Aalborgs borgmester. Chefen for ældre- og handicapforvaltningen, Niels Tikøb Olesen, melder også hus forbi. - Jeg har aldrig vidst, at klageren er søster til borgmesteren, forsikrer han. - Vi traf en efter min mening helt korrekt beslutning, da vi fyrede den pågældende på baggrund af klager, og havde forinden indhentet den fineste juridiske ekspertise, der ikke var i tvivl. - Der var ikke noget at komme efter, siger han.