EMNER

Fyring af lærere på vej

På grund af faldende børnetal og en forestående lukning af den over 100 år gamle Kappelborgskolen til august næste år skal der nedlægges cirka 15 lærerstillinger i Skagen Kommune. Ældre lærere, der kun mangler et par år i at nå pensionsalderen får i løbet af i dag et tilbud om fratrædelsesgodtgørelse, mens yngre lærere får tilbud om økonomisk hjælp til videreuddannelse, og dermed håber Skagen Kommune at kunne begrænse antallet af egentlige fyresedler. Først 6. januar vil den enkelte lærer dog finde ud af, om der også i fremtiden er brug for vedkommende på en af Skagen Kommunes skoler. Rengøringsdamer og kantineleder på Kappelborgskolen behøver ikke at vente på en afklaring til efter nytår. De otte - ni personer, som der her er i farezonen, har nemlig allerede modtaget en skrivelse om, at Skagen Kommune har i sinde at fyre dem.