Retspleje

Fyring koster trekvart mio. kr.

Retten afviste krav om godtgørelse for tort på 250.000 kr., men tildelte fyret leder over en halv mio. kr. i erstatning

SÆBY:Efter sin afskedigelse i marts 2000 stævnede Sæby renseanlægs leder gennem 30 år, Finn Pedersen, Sæby Kommune med krav om en erstatning på 884.136 kr. Knap tre år efter er han tilkendt 525.577 kr. med tillæg af procesrente ved retten i Sæby ved en dom afsagt af Hanne Fanø. Retten fandt afskedigelsen uberettiget. Samtidig skal kommunen betale hans sagsomkostninger på 61.283 kr. Kommunen har formentlig selv haft omkostninger på et lignende beløb, så kommuens samlede udgift vil nå nå op på omkring tre kvart mio. kr., hvis dommen kommer til at stå ved magt. Erstatningen er sammensat således: Manglende løn 28.015 kr., løn i opsigelsesperioden på et halvt år 217.118 kr., feriegodtgørelse 27.140 kr., godtgørelse i henhold til funktiornærloven 108.559 kr. og yderligere en godtgørelse på 144.745 kr. i henhold til en anden af funktionærlovens bestemmelser. Det sidstnævnte godtgørelseskrav lød i stævningen på 217.178 kr., seks måneders løn, men blev reduceret med 72.373 kr., fire måneders løn, med den begrundelse, at Finn Pedersen burde have udvist mere omhyggelighed med en supplerende regørelse til teknisk udvalg. Han havde også krævet en tortgodtgørelse på 250.000 kr., men retten afviste dette krav. Den fandt, at udtalelser af byrådsmedlem Brian Pedresen(S) og borgmester Folmer Hansen (V) til NORDJYSKE ikke var af en særlig grovhed eller fremsat bevidst mod bedre vidende. I dommen hedder det om indkøbet af et overvågningsanlæg, at det ikke findes godtgjort, at der fandtes faste retningslinier for, hvordan kommunens ansatte skulle forholde sig ved private hjemlån af kommunale effekter. Retten godtog Finn Pedersens forklaring om, at han fik overvågningsanlægget opsat hjemme for at afprøve det med henblik på eventuel opsætning på renseanlægget. Samtidig fandt retten ikke, at en ændring i en faktura talte for, at Finn Pedersen havde søgt at skjule indkøbet. Retten fandt det ikke en graverende fejl, at han havde undladt at fremsende den første faktura til kommunens bogholderi - og mener ikke, at det kan lægges til grund, at han havde til hensigt at tilegne sig anlægget, der befandt sig i hans hjem i ca. syv måneder. Retten finder heller ikke, at sagen om af formen for slamaflevering berettigede en afskedigelse.