Fyring skabte kaos på skolen

HOU:Fyringen af børnehaveklasseleder Henriette Høgsbro satte Hou Skole på den anden ende. Både lærer, skolens bestyrelse samt mange forældre protesterede højlydt. Skolens bestyrelse sendte 10. marts et fem sider langt brev til Hals Kommune. I brevet kaldte bestyrelsen fyringen for "en unødvendig magtdemonstration". "Vi ønsker ikke at bruge kræfter på at rekruttere en afløser for hende, når vi har en af de bedste, man kan få", skrev bestyrelsen. Samtidig understregede bestyrelsen i brevet, at kommunen over for den havde garanteret, at Henriette Høgsbro kunne vende tilbage til sit job. Da kommunen ændrede sin holdning fik bestyrelsen "kun nogle uklare meldinger" om begrundelsen. Bestyrelsen bad derfor Hals Kommunen om at "rive afskedigelsen i stykker, som Flemming Kold Jensen i starten lovede". Formanden for skolebestyrelsen Peter Sloth Karlsen har siden ikke ville udtale sig om sagen. Boykot Gymnastiksalen på Hou Skole var fyldt med forventningsfulde forældre og børn til forårskoncerten 29. april. Forventningerne blev dæmpet, da hovedparten af skolens personale boykottede koncerten. Gæsterne fik forklaringen i lærer Thomas Moes tale. - Det vil være på sin plads og det eneste rigtige at annullere opsigelsen af Henriette. Den behandling kommunen har givet Henriette, finder vi meget utilfredsstillende, og vi står helt uforstående overfor denne måde at håndtere sådan en sag, sagde Thomas Moe. Han talte på vegne af størstedelen af personalet. De, der var med til koncerten, var der udelukkende for børnenes skyld. Dagen efter blev Thomas Moe indkaldt til møde med kommunen og Danmarks Lærerforening. Han fik en skriftlig advarsel for illoyalitet. I dag er Thomas Moes eneste kommentar: - Jeg har absolut ingen kommentar. Dagene efter forårskoncerten samlede fortvivlede forældre 73 underskrifter sammen. De krævede at få en forklaring på, hvorfor kommunen havde fyret Henriette Høgsbro. Forældrene skrev både læserbreve samt breve til Borgmester Bent Sørensen (S). Borgmesteren svarede, "at der til grund for afskedigelsen har ligget nøje saglige overvejelser". Andet kunne han ikke oplyse.