Fyringer og stop for aktivering

Den nye finanslov, der skærer kraftigt i refusionen til kommunernes aktivering af ledige og syge, får nu straks konsekvenser i Hjørring Kommune.

Den hurtige aktivering af nye ledige - både forsikrede og kontanthjælpsmodtagere bliver stoppet. Konsekvensen er, at syv konsulenter i første omgang afskediges. Dernæst opsiger kommunen også samarbejdet med en række private firmaer, der har stået for en del af aktiveringen. - Vi har besluttet, at der med øjeblikkelig virkning spares 6,7 million kroner, fortæller formand for kommunens arbejdsmarkedsudvalg, Ivan Leth(S). I dag yder staten 65 procent refusion af udgiften, hvis ledige og syge sendes i aktivering. Efter nytår sættes det ned til 35 procent. I stedet kan kommunen opnå 50 refusion, hvis der er tale om mere målrettet virksomhedspraktik og jobtræning. Hele indsatsen omlægges De nye regler, der er indført med meget kort varsel kræver, at kommunerne lægger hele indsatsen om, hvis det ikke skal ende med store budgetoverskridelser på tocifrede millionbeløb. Jobcentret regner fortsat på konsekvenserne. Hvis kommun lader aktiveringen køre som i dag, kan vil betyde en budgetoverskridelse på op til 50 millioner kroner. På et senere møde i december forventer politikerne at skære yderligere ned på aktiveringen. - Nu har vi bedt om en beskrivelse af vores tilbud. Der vil formentlig også komme nedskæringer i forhold til de svagere ledige, som kan blive de store tabere i det, siger Ivan Leth.