Aalborg

Fyringer på universitetet under lup

Sagen om 13 fyrede undervisere og forskere på Aalborg Universitet er langtfra afsluttet endnu. Dansk Magisterforening gransker i øjeblikket fyringerne for at vurdere, om de rent juridisk er i orden.

- Ud fra en grundig juridisk analyse og en samlet vurdering ser vi på, om afskedigelserne er berettigede, forklarer Elisabeth Tosti, der er fagkonsulent i Dansk Magisterforening. Midt i august varslede Humanistisk Fakultet på AAU afskedigelse af 15 medarbejdere. Forklaringen var, at fakultetet skulle spare. Siden har hver enkelt af de fyrede haft mulighed for at kommentere begrundelsen for fyringen. Efter den procedure er der stadig 13 fyrede tilbage. Hvis Dansk Magisterforening vurderer, at en eller flere af begrundelserne ikke er holdbare, går det fagretslige system i gang. - I yderste konsekvens kan det blive en voldgiftssag, hvor en højesteretsdommer træffer afgørelsen, siger Elisabeth Tosti. Hvis fagforeningen vurderer, at universitetet har begået formelle fejl, vil kravet være erstatning til den eller de fyrede. Eller at de beholder deres job. Dekan Ole Prehn, der er leder af humanistisk fakultet, mener at spillereglerne er fulgt til punkt og prikke. - Vi er nødt til at spare. Og de fyrede er valgt ud fra objektive kriterier med henblik på, at vi kan få undervisningen til at hænge sammen bagefter, siger han. Fyringerne giver stadig voldsomme dønninger blandt de ansatte på humanistisk fakultet.