Lokalpolitik

Fyringer undgås på kulturområdet

Som de øvrige udvalg har også kultur- og fritidsudvalget i Frederikshavn Kommune fået til opgave at spare.

Inden for udvalgets budget er der ikke så mange udgifter til løn, og på den baggrund er det lykkes at undgå afskedigelser på kultur- og fritidsområdet. En ny ledelsesstruktur på bibliotekerne bevirker, at der her kan spares 400.000 kroner. Ifølge formanden for kultur- og fritidsudvalget, Bjarne Kvist (S), bevirker det, at enkelte medarbejdere får en anderledes jobprofil. For eksempel er bibliotekar Knud Hjørnholm blevet konstitueret leder af Sæby Bibliotek efter den tidligere leder Mette Caspersen, der har fået nyt job i en anden kommune. Desuden skal der spares 400.000 kroner på renovering og vedligeholdelse af grønne områder. Der er hovedsagelig tale om fodboldbaner, og Bjarne Kvist oplyser, at det kan lade sig gøre at spare de 400.000 kroner uden at ændre på hverken vedligeholdelse eller renovering. - Vi kan konstatere, at der hidtil er blevet indbetalt for mange penge ind på kontoen. Derfor er der ingen, der vil mærke noget til den besparelse, siger Bjarne Kvist. Sidste besparelse vedrører en reduktion af folkeoplysningsudvalgets samlede ramme. Her skal der også spares 400.000 kroner, og ifølge Bjarne Kvist vil der heller ikke her være nogen, der bliver direkte berørt. - Da Alexandraskolen lukkede, blev der frigivet en sum penge, som er blevet skubbet videre år efter år. Det er disse penge, vi nu inddrager, fortæller Bjarne Kvist. Spareforslagene skal sendes videre til byrådet.