Skagen

Fyringsvarsler bliver nu trukket tilbage i et år

SKAGEN:På opfordring fra kommunen måtte Poul Møller som formand for Børne- og Ungdsomsgården udsende såkaldte sindeskrivelser - altså fyringsvarsler til syv personer. Nu trækkes disse varslinger tilbage, men de kan genudsendes til nytår. Susanne Pedersen er tillidsrepræsentant og med i MED-udvalg både lokalt på institutionen og i hovedudvalget. - Vi har ret til medindflydelse og til at blive hørt i god tid, så vores udtalelser kan danne grundlag for en beslutnming. Det er ikke sket i denne sag, siger Susanne Pedersen. Derfor er der indgivet en klage til hovedudvalget. Hvis det ikke nytter, er der andre sanktionsmuligheder, vurderer Susanne Pedersen. - Kommunen burde have en reprimande for ikke at overholde deres egne regler, siger formanden Poul Møller. - Kommunen siger ellers, at de går ind for, at vi skal dele viden, siger tillidsrepræsentant Susanne Pedersen.