Fyrværkeri pressede politi

En politiassistent har brugt 14 dage på at udstede tilladelser

LØGSTØR:Branden i fyrværkerifabrikken ved Kolding har givet masser af arbejde på politistationen i Løgstør. Det lokale politi har således haft politiassistent Niels Erik Jensen afsat til arbejdet med fyrværkeri-tilladelser i to uger, hvor han ikke har beskæftiget sig med andet. Han har behandlet i alt 25 ansøgninger om tilladelse til at sælge fyrværkeri i politikredsen. Ifølge Niels Erik Jensen svarer det til antallet af ansøgninger fra tidligere år. Men han er overbevist om, at de nye regler betyder, at antallet af ansøgninger vil falde næste år. - Hvis ikke det havde været fordi, at forhandlerne af fyrværkeri allerede havde købt fyrværkeri hjem, så er jeg overbevist om, at antallet af ansøgninger var faldet betydeligt allerede i år, siger Niels Erik Jensen til NORDJYSKE Stiftstidende. For besværligt - Mange af forhandlerne har givet udtryk for, at de nye regler er så besværlige, at de ikke ville have søgt om tilladelse, hvis de ikke stod med fyrværkeri, som de skulle have solgt, siger Niels Erik Jensen, der har brugt megen tid på at tjekke forholdene hos ansøgerne. - Der er gjort store bestræbelser i forbindelse med råd og vejledning fra politiets og beredskabets side for at kravene kan opfyldes. Det er især kravene til opbevaring der er skærpet betydeligt. Ikke færdig I disse dage er Løgstør politi så sammen med beredskaberne i politikredsen på inspektion rundt omkring til fyrværkeriforhandlerne. Tirsdag var der inspektion i Løgstør og Aars og i dag er Niels Erik Jensen også på rundtur i politikredsen. - Generelt ser det godt ud. Der er behov for enkelte justeringer, men i det store og hele følger forhandlerne de regler, der er udstukket, siger Niels Erik Jensen. - Men de store slagssteder overholder kravene, så er det især enkelte af de mindre salgssteder - dem der lovligt kan sælge uden tilladelser - hvor der er problemer. De har jo ikke fået vejledning på forhånd - og har svært ved at sætte sig ind i de indviklede regler, som nu gælder på området, siger Niels Erik Jensen. De tilladelser til salg og opbevaring af fyrværkeri, der nu er er givet gælder til og med januar måned. Normalt gælder tilladelserne for et år, mens enkelte har haft treårige tilladelser. I Løgstør Kommune har Super-Brugsen og Storkøb i Løgstør fået tilladelse til at sælge fyrværkeri.