EMNER

Fyrværkeri-situationen under kontrol

Kommunen godkender lagre med salg til private - Sikkerheds-styrelsen resten

Med de seneste års forskellige uheldige og dødfarlige situationer omkring håndteringen af fyrværkeri her på egnen i december i baghovedet, ser situationen lige nu ud til at være under kontrol. Myndighederne er dog afhængige af, at de får henvendelser fra borgerne, hvis der skulle være tvivl om denne håndtering. Det fremgår af en rundringning, Thisted Dagblad har foretaget. På politiets lokalstation i Thisted siger politikommissær Jørgen Jensen, at politiet nu er ude af tilsyn og godkendelse af fyrværkeri. Så man foretager sig kun noget, hvis man får henvendelser. Og det vil politiet få, hvis beredskabschef Søren Funder, Thisted Kommune, kommer undervejrs med forhold, der ikke er i orden, siger han. I dag er det kommunen, der godkender lagre med salg til private, og her har man det seneste års tid godkendt seks-otte lagre, mens et par ansøgninger fortsat er under behandling. Oplyser beredskabschefen, som tilføjer, at de engroslagre, som tidligere var på egnen, efter hans oplysninger er fjernet. Godkendelse af engroslagre og - efter afprøvning - godkendelse af selve fyrværkeriet ligger nu hos Sikkerhedsstyrelsen (www.sik.dk) i Esbjerg, der hører under Økonomi- og Erhvervsministeriet. Sikkerhedsstyrelsen kan i forbindelse med afprøvninger inddrage Beredskabsstyrelsen, oplyser sektionschef Ejgil Boye på kasernen i Dragsbæk.