Fyrværkerifabrik skal flytte

Aalborg Fyrværkerifabrik i Suldrup er en af de syv virksomheder, der af erhvervsminister Bendt Bendtsen (K) har fået besked på at nedbringe eller helt at fjerne deres lager, da de ligger for tæt på beboet område.

Virksomheden i Suldrup har hidtil haft en tilladelse til at opbevare 150 ton fyrværkeri; men fremover må der kun være den halve mængde på virksomheden. Ejeren af Aalborg Fyrværkerifabrik, Martin Sørensen, fik på et møde tirsdag besked på at nedbringe lageret, og allerede i går var han gået i gang med at få krudtet kørt ud til flyvestation Aalborg, der kommer til at fungere som fjernlager. - Vi er selvfølgelig indforstået med, at sikkerheden på dette område bliver skærpet efter ulykken i Seest, siger Martin Sørensen. - Vi samarbejder også om at opfylde de konkrete, politisk bestemte krav nu, de er besluttet, understreger han, men lægger samtidig ikke skjul på, at han ser det som lidt af en politisk panikløsning. - Jeg mener ikke, at kravene er sagligt begrundet. Han har blandt andet tidligere peget på, at der er 200 meter til nærmeste beboelse, at fabrikkens lager er meget lille sammenlignet med det i Kolding samt at fabrikken er sikret med flere brandmure. Regeringens handlingsplan for bedre sikkerhed har blandt andet peget på lyninspektioner ved landets større fyreværkerilagre. 30 af dem har siden fået besøg af Beredskabstyrelsen, der har udpeget de syv, der nu helt eller delvist skal flytte deres lager. Beredskabsstyrelsen udtaler sig ikke om de enkelte virksomheder; men udelukkende om de generelle kriterier. - Ved inspektionerne har man set på en kombination af afstanden til den nærmeste beboelse, mængden af fyrværkeri samt måden, virksomheden er indrettet, siger kommunikationsmedarbejder Lars Blunck. Løfte om støtte Efterfølgende har erhvervsministeriet på møder tirsdag og i går forhandlet med de enkelte virksomheder og aftalt, hvordan de skal forholde sig. Som en del af aftalen sørger forsvaret for transporten mellem virksomhed og fjernlager. - Det er vi naturligvis glade for, men det kommer stadig til at koste os en del penge, siger Martin Sørensen. Hans største sorger gælder dog fremtiden. For selvom han ikke på mødet tirsdag fik klar besked om virksomhedens fremtid, så ligger det i luften, at den bliver tvunget til at flytte helt. Regeringen vil til marts komme med planen for at få de store lagre ud af de beboede områder. I den forbindelse har erhvervsminister Bendt Bendtsen tidligere lovet, at der vil være en pulje penge, til at hjælpe disse virksomheder. - Vi kunne på mødet ikke få nogen garantier for, at pengene rent faktisk bliver udbetalt. Jeg kan kun opfordre til, at erhvervsministeren står ved sit løfte, siger Martin Sørensen. Han skønner, at en flytning vil koste ham mellem fem og seks millioner kroner, og han siger, at han reelt kæmper for at hans virksomhed med 12 ansatte kan overleve.