Fyrværkerilager i Skovsgård er o.k.

Naturklagenævnet fastslår, at kommunens tilladelse er efter bogen .

Der er ingen problemer i at Jammerbugt Kommune giver tilladelse til et et fyrværkerilager for enden af Hollensvej i Skovsgård. Det fastslår Naturklagenævnet, som nu har taget stilling til den klage, som en gruppe beboere på vejen har sendt ind. De er utilfredse og bekymrede over tilladelsen til fyrværkerilageret, som de mener hører hjemme et andet sted end ved et boligområde, og de vurderer at priserne på deres huse vil falde. Naturklagenævnets afgørelse er administrativ, dvs. at det samlede klagenævn ikke har diskuteret sagen, men at formandskabet har afgjort den alene, oplyser planlægger Karsten Thoft Jørgensen, Jammerbugt Kommune. - Afgørelsen betyder, at Søren Højen får grønt lys til det permanente fyrværkerilager, han har søgt om, helt uafhængigt af den tilladelse, han har fået til et midlertidiget lager. Han skal dog først have en byggetilladelse til at stille de fire containere op, tilføjer han. Kommunens opgave i sagen er at sørge for, at de fysiske krav ved lageret er opfyldt, mens kommunens beredskab tjekker, at de sikkerhedsmæssige forhold omkring sprængstofferne er i orden. Det nye lager er en stor forbedring af sikkerheden i forhold til tidligere, har Søren Højen selv gjort opmærksom på. Mængden af sprængstof skrumper fra 7,2 tons til 1,5 tons, og lageret rykker 75 meter længere væk fra beboelse. Krudtet vil blive opbevaret i specialcontainere med sprængluger, der åbner væk fra beboelse i tilfælde af eksplosion, og der bygges en beskyttelsesvold og plantes slørende beplantning. Beboerne, der har klaget, mener at et fyrværkerilager skal meget længere væk fra beboelse, for eksempel helt til skydeterrænet ved Tranum Strand.