Fyrværkerilov skaber frygt for hamstring

Nye lov kan få folk til at gemme raketterne i kældre og garager. Og det kan blive en farlig cocktail siger eksperter

NORDJYLLAND:Fyrværkeri er fremover kun noget, man må fyre af til nytår. Sommerfester, bryllupper og alle andre fester må nu kun afsluttes med fyrværkeri, hvis man hyrer en professionel fyrværker til at skyde det af. Samtidig er der også helt andre priser for fyrværkeri på vej. Det vil blive markant dyrere til næste år, når det er igen er tilladt menigmand at sætte ild til fyrværkeri. Det er nogle af de ændringer i helt nye regler for brug af fyrværkeri, der træder i kraft i dag, hvor salget af fyrværkeri indledes og er tilladt frem til 5. januar. Ændringerne er endnu en stramning i kølvandet på ulykken i Seest, hvor masser af materielle værdier gik tabt, og et menneske mistede livet, da et fyrværkerilager eksploderede. Forhandlere og entusiaster synes, reglerne er blevet for restriktive, og de frygter, at konsekvensen kan blive, at der vil blive handlet fyrværkeri ulovligt, hvor sikkerhedsreglerne ikke er overholdt. Og måske endda også ulovligt fyrværkeri. - Det koster store summer at overholde de mange og skærpede sikkerhedsregler for både transport, opbevaring og videresalg af fyrværkeri, og mange i branchen giver op, siger Lars Schou Hansen, der er formand for fyrværkeri-brancheforeningen i Danmark og desuden direktør i L.C.H. Import i Aalborg, der er landets største importør af fyrværkeri. - Derfor er vi bange for, at det er fristende at springe alle disse udgifter over og sælge en container fyrværkeri helt uden tilladelser. Ligesom vi kan frygte, at der igen vil komme farligt fyrværkeri i handelen, fordi der ikke er kontrol med, hvad der sælges. Uautoriseret salg af det fyrværkeri, der kan være i en container, skønnes af branchen at kunne indbringe en fortjeneste på omkring 300.000 kroner. Så fristelsen er meget stor, mener de autoriserede importører. Mogens Møller Nielsen er formand for Fyrværkeriforeningen, for folk med fælles begejstring for fyrværkeri. - Vi er meget glade for fyrværkeri, derfor er det vigtigt for os, at der er styr på salget, så vi kan få os en god oplevelse til nytår. Vi er bange for, at det nu er så besværligt og dyrt nu at overholde de meget skrappe krav til salg af fyrværkeri, at der vil komme en underskov af ulovlige forhandlere, siger Mogens Møller Nielsen. Han er, i lighed med importøren, Lars Schou Hansen, desuden bange for, at de nye skrappe bestemmelser vil få forbrugere til at hamstre og gemme i kældre, garager og på lofter, så der rundt om i landet vil være små lagre, der slet ikke opbevares forsvarligt. Reglerne er også ændret, når det gælder udstedelser af tilladelser til at sælge fyrværkeri. Det har tidligere været politiet. Nu er det beredskabschefen i en kommune. Men det er også ham, der har det praktiske ansvar for fyrværkeriet, hvis skaden sker, og det brænder eller eksploderer. Derfor er det en udbredt bekymring hos både branchefolk og enthuisiaster, at en række beredskabschefer vil nægte at udstede en tilladelse i forsøget på helt at undgå, at der sker skader. - Vi har været ude nogle steder, hvor beredskabschefer har meldt hårdt ud, at der ikke skulle sælges fyrværkeri i deres by overhovedet, fortæller Lars Schou Hansen. Han forventer, at salget i år i forhold til et normalt år vil falde med 25 pct., og at branchen på grund af skærpede sikkerhedskrav er så økonomisk trængt, at forbrugerne nu må betale. - Vi sælger fyrværkeri i år til priser, folk kender fra tidligere. Men så er det også slut. Næste år vil vi se nogle helt andre priser på fyrværkeri, der afspejler de krav, vi skal efterleve. Med de nye regler, vil der f.eks. være mange butikker, der skal have tilført fyrværkeri både syv og otte gange om dagen, og al den transport skal jeg have dækket ind, forklarer Lars Schou Hansen. Sidste år blev der solgt 40 pct. mindre fyrværkeri end tidligere år. Men det år var helt atypisk. Dels havde ulykken i Seest kort forinden, skabt frygt og uro. Dels havde tsunamien også sat fokus på de mange penge, der bruges på fyrværkeri og nedsatte forbruget betragteligt, erfarede branchen.