Fysiktime flyttet til sygehus

Trine Vinther Pedersen, radiografstuderende, forklarede gymnasieeleverne om brug af scannere.

Trine Vinther Pedersen, radiografstuderende, forklarede gymnasieeleverne om brug af scannere.

AARS:I forbindelse med det ny ”fag” almen studieforberedelse har Vesthimmerlands Gymnasium og HF indledt et samarbejde med Sygehus Himmerland i Farsø, og det har for nogle af eleverne allerede resulteret i et spændende besøg på sygehuset. Det drejer sig om 2s, der for tiden arbejder med emnet ”I sundhedens tjeneste” - relaterende til så forskellige fag som religion, samfundsfag og fysik. Der er tilrettelagt et forløb, der skal give eleverne indsigt i samspillet mellem nogle af de teknologiske, samfundsmæssige, økonomiske, organisatoriske og etiske problemstillinger, der er på spil i det danske sygehusvæsen. Eleverne har først indsamlet og bearbejdet faglig viden om emnet - en viden de efterfølgende skulle konfrontere med den praktiske virkelighed på sygehuset. I fysik skulle klassen arbejde med sygehusets CT scanner som eksempel på teknologi, der anvender fysikkens principper, mens et helt andet emne var etik i sygeplejen, især i den afsluttende del af livet. Her fortalte sygehuspræst Troels Laursen og palliationssygeplejerske Lisa Nørgaard-Lauritsen om, hvilke etiske traditioner man har, og hvilke dilemmaer man kan stå i. Hjemme på klassen havde 2s diskuteret aktiv dødshjælp, og en hurtig afstemning om emnet viste, at langt størstedelen af eleverne var for. Men efter mødet med præsten og palliationssygeplejersken i var tallene for og imod omtrent lige store, så mødet med den praktiske virkelighed havde givet eleverne noget at tænke over. Endelig havde de i samfundsfag arbejdet med, hvordan man indretter vores sundhedsvæsen til fremtidens udfordringer i de nye regioner. Som opfølgning på dette gennemgik kontorchef Tina Vangsgaard sygehusets økonomi og udviklingssygeplejerske Marie-Louise Henningsen fortalte om sygehuset som arbejdsplads.