Fysioterapeut vil inddrages

DRONNINGLUND:Som omtalt i onsdagens udgave af NORDJYSKE er Dronninglund Kommune netop blevet færdige med at evaluere sygedagpengeprojektet "Ud igen". Kun i tre ud af 12 tilfælde lykkedes det ikke at forbedre deltagernes helbredstilstand. Fra kommunal side blev der udtrykt stor tilfredshed med projektet, der havde til hensigt at hjælpe sygemeldte tilbage på arbejdsmarkedet. Jobkonsulent Lene Poulsen glædede sig over, at "deltagerne er flyttet meget i positiv retning, og en stor del er kommet i gang med noget". Jens Erik Jørgensen er fysioterapeut, og han har stået for en stor del af den fysiske træning på "Ud igen". Han er ligesom Lene Poulsen også ret tilfreds med de opnåede resultater, men han mener samtidig, at succesraten kunne have været meget højere. - Vi vidste jo ikke rigtigt, hvad det var for nogle patienter, som der kom, fortæller Jens Erik Jørgensen. For at forbedre resultatet er Jens Erik Jørgensen af den opfattelse, at en fysioterapeut skal inddrages i den kommunale visitation. Det betyder med andre ord, at han ønsker indflydelse på udvælgelsen af deltagerne i "Ud igen". - Jeg ville gerne have været inddraget i sorteringen af deltagerne. Så havde vi haft mulighed for at vælge en mere ensartet klientgruppe, og så kunne vi også arbejde mere specifikt med at afhjælpe de fysiske lidelser, siger han. Dermed ville chancerne for en entydig succes ifølge Jens Erik Jørgensen have været øget betragteligt. Som nævnt er Jens Erik Jørgensen dog alligevel tilfreds med de opnåede resultater, da det kun i tre tilfælde ikke er lykkedes at hjælpe deltagerne, men han understreger, at det er vigtigt ikke at hvile på laurbærene. - Det endelige resultat afhænger af opfølgningen. Deltagerne har oplevet en markant forbedring, og de er blevet bedre til at klare sig selv. Men hvis ikke der bliver fulgt op, er der stor risiko for, at deltagerne får et tilbagefald på et senere tidspunkt, siger Jens Erik Jørgensen.