Fysioterapi i nye større rammer

Marit Larsen rykker fra torvet og ind i Lamins tidligere kontorlokaler

NØRAGER:Straks efter nytår er fysioterapeut Marit Larsen som indehaver af Nørager Fysioterapi klar til at byde sine kunder velkommen i nye og større omgivelser. - Jeg købte i september møbelfabrikken Lamins tidligere kontorlokaler her på Skrænten. Siden har familie og venner haft travlt med at lægge nyt gulv, male vægge og indrette de nye lokaler, fortæller Marit Larsen. Og de mange frivillige har virkelig været på en større arbejdsopgave, for modsat de tidligere 86 kvm. i lejede lokaler i Bymidten gennem de sidste godt 10 år råder hun fremover nu over 265 kvm. Og det var netop de trange forhold i de tidligere lokaler i centrum, der fik hende til at træffe beslutningen om at flytte i nye lokaler. - For tre et halvt år siden begyndte vi at fungere som praktiksted for fysioterapeutstuderende fra Aalborg. Det betyder, at vi i perioder på syv otte uger har to og til tider helt op til tre studerenden på klinikken samtidigt med en ekstra fysioterapeut, forklarer Marit Larsen og tilføjer: - Med de tidligere 86 kvm i centrum har det ind imellem været meget trange forhold at arbejde under. Seks behandlingsrum De nye og større rammer har givet mulighed for indretning af seks særskilte og afskærmede behandlingsrum. - På samme tid har vi fået indretttet et 55 kvm stort medicinsk terapirum, hvor der er plads til flere mindre motionsfaciliteter inklusiv gulvgymnastik. Men det betyder ikke, at vi nu efter mange år dropper det gode samarbejde med motionscentret på torvet. Det vil vi fortsat benytte til nogle af vore patientgrupper, erklærer Marit Larsen. Decentral placering Med ny adresse på Skrænten kommer hendes kunder fremover til at køre væk fra centrum og ud i et erhvervsområde i udkanten af Nørager. Det håber hun dog ikke vil afskrække dem. - For selv om vi nu ligger lidt afsides, så håber jeg de nye lyse og mere rummelige rammer for klinikken vil opveje denne ulempe, tilføjer hun. Med de nye større fysiske rammer har hun nu også mulighed for at investere i nyt moderne udstyr, og allerede i løbet af kort tid får hun leveret en ny dyr power laser maskine. - Den er specielt god til behandling af akutte idrætsskader, sårbehandling og muskel- og ledsmerter, oplyser Marit Larsen. Hun etablerede sig som selvstændig fysioterapeut i Nørager helt tilbage i 1989. De første fire år havde hun sit virke i et mindre lejet lokale på Nørager Plejehjem, inden hun i 1993 rykkede ind i lokalerne nabo til motionscentret på torvet. I dag har hun ansat en sekretær og en fysioterapeut samt en ekstra tilknyttet som vikar i forbindelse med undervisning af studerende fra Aalborg under praktikopholdene i Nørager.