Fysisk nedslidning sender arbejdere på pension i utide

Ser man på hele den nordjyske befolkning under ét, er psykiske lidelser som depression og angst den hyppigste årsag til, at folk går på førtidspension.

Men ser man kun på nordjyder med hårdt fysisk arbejde - eksempelvis bygningsarbejdere, chauffører og rengøringsassistenter - er det langt oftere fysisk nedslidning, der gør, at de må forlade arbejdsmarkedet i utide. Det viser nye tal fra PensionDanmark. Fysisk nedslidning - også kaldet "sygdomme i bevægeapparatet" - har været årsag til førtidspensionering for 43 procent af de over 500 nordjyder med en pensionsordning i PensionDanmark, der siden 2008 har fået tilkendt førtidspension. Kun 13 procent skyldes en psykisk lidelse. Til sammenligning er blot hver femte af alle nye førtidspensioner i Region Nordjylland tilkendt på grund af en sygdom i bevægeapparatet, mens en psykisk lidelse har været årsag til knap hver anden. Den tredje store gruppe af førtidspensionister udgøres af personer med kroniske sygdomme.