Lokalpolitik

Gå efter bolden

Vil du stemme på en kandidat til Regionsrådet, hvis eneste vision og budskab er at forfølge den siddende amtsborgmester Orla Hav?

Nej, vel? Når man har læst de indlæg, som regionsrådskandidat Marian Geller (V) har "beriget" denne debatside med, har jeg endnu ikke læst om Gellers visioner for den kommende regions opgaver, ej heller partiet Venstres visioner og holdninger til arbejdet. Geller kritiserer bl.a. Hav for ikke at kunne kommunikere med befolkningen. Undskyld mig, dette er netop Orla Havs store styrke, når han på sin stille facon, korrekte optræden og med stor indsigt og erfaring udtaler sig eller møder borgeren face to face. Se blot stemmetallene fra sidste valg. Så mange tusinde vælgere kan Geller ikke tillade sig at nedgøre. Det, jeg forstår er Gellers store problem med Orla Hav, er, at han ikke ukritisk bare tager Venstres plan for regionens arbejdsopgaver og vilkår til efterretning. For Hav er det vigtigt at have begge ben på jorden og arbejde for alle borgere i denne region. Hvem har sagt, at hvad Venstre dikterer politisk, er det eneste rigtige? Så må man da lide af storhedsvanvid. Jeg mangler Gellers og Venstres visioner for den kommende region i stedet for gang på gang kun at gå efter manden, i stedet for bolden. Dette må være almindelig anstændighed. Kravet til en kandidat må være, at denne er i besiddelse af indsigt, erfaring, dygtighed og med et menneskelig ansigt. Dette har Marian Geller ikke. Undskyld, nu faldt jeg vist i samme grøft – men min mor sagde altid: Sig sandheden, Erik.