Lokalpolitik

Gå efter bolden

7. FORVALTNING: Inge Ibsen Fomcenco fremturer i NORDJYSKE fredag den 8. september med nogle helt uantagelige beskyldninger om politiske vennetjenester og kammerateri. Lad mig her minde om, at der var enighed blandt alle sammenlægningsudvalgets partier om, at der skulle være 7 og ikke 6 forvaltninger i den nye Aalborg kommune. Årsagen var en uhensigtsmæssig politisk struktur i den gamle Aalborg Kommune, og at der kom en lang række nye opgaver til kommunen i forbindelse med strukturreformen. Jeg er, som Socialdemokrat enig i, at den nye kommune ikke skal overadministreres, og at sammenlægningen giver nogle rationaliseringsgevinster, som skal bruges fornuftigt. Men her hører enigheden med Inge Ibsen Fomcenco også op. Som Socialdemokrat er jeg dybt berørt over de helt urimelige besparelser regeringen tvinger kommunerne i hele landet til at lave. Men fordi at ydre omstændigheder tvinger os til at spare, behøver vi ikke at miste værdigheden i den måde vi kommunikerer på, og dine beskyldninger mod Borgmesteren er helt hen i vejret og langt under bæltestedet. Gå efter bolden i stedet for manden, Inge. Hvem der skal være rådmand efter et valg er aldrig givet på forhånd. Det er faktisk regler for hvordan de vælges, og det kan en borgmester eller èt parti ikke bestemme alene. For øvrigt er vi som Socialdemokrater glade for, at vi har indrettet strukturen i Aalborg Kommune således, at der kommer høj fokus på både sundhedsområdet, bl.a. med forebyggelse og Landdistriktspolitikken. Sundhedsområdet fordi det betyder mget for mange menneskers livskvalitet og fordi Kommunen fra 1. januar skal betale hver gang en borger går til lægen eller bliver indlagt på hospitalet. Manglende investering i forebyggelse, vender tilbage i form af store regninger fra regionen i fremtiden, som jeg tidligere har skrevet her i avisen. Og angående landdistriktspolitikken, kan der ikke være tvivl om, at det er af afgørende betydning, at vi får bundet den nye store kommune sammen på en ordentlig måde.