Gå efter indflydelsen

Pia Wentzel

Pia Wentzel

Pia Wentzel, 43 år, sekretariatsleder, HEF - Kvinderne i erhvervslivet skal kæmpe for det samme som mændene, nemlig indflydelse, siger hun. - Vi skal stræbe efter en mere repræsentativ sammensætning i topledelsen. Det bør mændene også kæmpe for - derfor ser jeg gerne, at mændene også markerer sig på kampdagen. Posterne i topledelsen kommer ikke af sig selv. Det er et spørgsmål om kompetencer, timer, prioritering og en smule albuer, mener hun. Og prioriteringen skal først og fremmest tages i familien. - Så lad os kæmpe for et godt bagland og droppe skrønen om, at kvinder skal være bedre end mænd for at få en plads i toppen. Det hjælper ikke kvinderne at reservere pladser til dem i toppen. Pladserne skal besættes af personen med de bedste kompetencer -uanset køn. Men en kompetence kan godt være, at man er kvinde.