Gå glad i bad med bilen

To bilvaskehaller har som de første i Danmark fået miljømærket Svanen. Mange vaskehaller vil blive miljømærket de kommende år, fordi servicestationerne hurtigt tjener investeringen hjem, skriver Miljøstyrelsens nyhedsbrev Miljønyt.dk. Det er vaskehaller hos Haahr Trafik Center i Slagelse og hos Kai Dige Bach i Herlev, der er blevet miljø-mærket. De har sammen med to andre servicestationer deltaget i et projekt, finansieret af Miljøstyrelsen og bilvaske-branchen, hvor tre typer renseanlæg udviklet specielt til bilvaskehaller, er blevet afprøvet, og hvor miljøfarligheden af en række bilvaskekemikalier er blevet vurderet. I de nye bilvaskehaller er vandforbruget per bilvask reduceret til kun 20 liter vand fra 130-150 liter. Samtidig kan man rense vandet, så indholdet af skadelige stoffer bliver reduceret til mellem 10 procent og 1 promille sammenlignet med traditionelle vaskehaller. Miljømærkesekretariatet forventer, at mange vaskehaller vil blive miljømærket de kommende år. Der spares nemlig så mange penge på vand, at kunderne kun betaler det samme som for en normal vask. Danske bilvaskehaller bruger hvert år omkring 730 tons vaskekemikalier og 1.7 mio. kubikmeter vand. Vandet med vaskekemikalier og snavs indeholder miljøskadelige stoffer - for eksempel tungmetaller og olie - som ledes med spildevandet til de kommunale renseanlæg og videre ud i vandmiljøet. Hvis alle vaskehaller bliver miljømærket, kan spildevandsmængden reduceres med op til 90 procent, og det spildevand, der udledes, er langt renere, end det spildevand der normalt udledes.

Forsiden