Frederikshavn

Gå ikke i vandet med SF

ÆLDREPLEJEN:SFs julemænd forsøger endnu engang (24. december) at opgejle en ønskeseddel vedr. ældreplejens ydelser. De mener ikke at hjælpen er behovsstyret. Men det er lige netop, hvad den er. Visitationssygeplejerskerne vurderer vore ældres behov for hjælp ud fra faglige kriterier. SF fortier også, at der ydes ekstra bad og rengøring ud over det omfang, SF nævner. Naturligvis ønsker Ældrerådet endnu mere rengøring. Deres opgave er jo at presse på. Politikernes opgave er at fastsætte rammerne. Dem er borgerne åbenbart tilfredse med. Det viser de få klager. SF har åbenbaret badet så længe, at de er gået helt i vandet m.h.t. at forholde sig til fakta. Vil man ikke gå i vandet med SF, men have fakta på det tørre, bør man læse kommunens "Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælpe". For julefredens skyld slutter vandkampen med SF hermed for min del.