Gå imod strømmen

Kære regionalpolitikere. 20.1. skal I tage stilling til, hvor jordemødrene i Region Nordjylland skal ansættes. Indtil nu har vi været ansat i et selvstændigt jordemodervæsen (de senere år kendt som Graviditet og Fødsel), men nu ønsker Administrationen, at vi skal sygehusansættes, til trods for at de fastslår, at der ikke findes faglige argumenter herfor.

Det er bestemt ikke noget nyt for jordemødrene i Region Nord at være i en selvstændig sektor. Det har vi været siden 1974, hvor vi gik fra at være privatpraktiserende til at blive ansat i Nordjyllands Amt i et selvstændigt jordemodervæsen, så det er ikke noget, regionsdannelsen har bragt med sig. Vi jordemødre er bange for, hvad en evt. kommende sygehusansættelse vil betyde på længere sigt for den graviditetsomsorg, vi som jordemødre, årligt yder for 5700 gravide nordjyske familier. Gravide, som for langt største parten har en helt normal graviditet, og hvor graviditeten er et fantastisk udviklingspotentiale til sundhedsfremme og forebyggelse. At komme godt igennem graviditet og fødsel har langstrakt positiv betydning for forældre og familiedannelse, og tilknytningen mellem forældre og barn. Region Nordjylland er det eneste sted i landet, hvor jordemødrene stadig er selvstændigt organiseret. Langt de fleste steder er processen fra et selvstændigt jordemodervæsen til sygehusansættelse foregået indenfor de sidste 10 år. Generelt kan vi tydeligt se en konsekvens i form af ringere ressourcer til sundhedsfremmende og forebyggende arbejde. Fødselsforberedelse og jordemoderkonsultationer er netop områder hvor der skæres ind til benet. Til trods for Sundhedsstyrelsens anbefalinger for svangreomsorg, der netop pointerer vigtigheden af disse områder, ser vi hvordan kollegers arbejde i konsultationen tidsmæssigt er reduceret til kontrol og risikoopsporing og fødselsforberedelse helt afskaffet. De obstetriske og gynækologiske afdelinger i Region Nordjylland er generelt velfungerende ambulatorier, behandlings-, operations- og fødeafdelinger, men det er og bliver sygehuse. Traditionelt ved vi, at nye midler til sygdomsbehandling i en behandlingsinstitution findes fra forebyggelsen og nedskæringer på pleje- og omsorgsdelen. Jordemodervæsenet i Region Nordjylland her en lang forhistorie med overholdte budgetter og har formået trods vore egne rammebesparelser ikke alene at fastholde et fornuftigt niveau af konsultation- og fødselsforberedelses aktivitet, men også med etableringen af distriktsjordemoderordninger, at være foregangsmænd med nytænkning ifht. omsorg, kontinuitet og ressourceudnyttelse. Derfor er vores bøn til jer regionsrådspolitikere: Lad os fortsætte vores arbejde for de nordjyske gravide, uden at ressourcerne hertil kommer til at indgå i et fællesskab med udgiftstungere sygdomsbehandling. Lad os her i Region Nordjylland turde gå imod strømmen og fastholde et velfungerende, selvstændigt jordemodervæsen, som netop på grund af det forholdsvis lille antal medarbejdere har stor glæde af regionalt samarbejde på tværs af fødestederne i forhold til faglig udvikling og rekruttering.