Gå på arbejde og bliv til grin

Det skal kunne betale sig at arbejde - det burde være en selvfølge i Danmark, men regeringen gør i øjeblikket alt for at bryde med dette princip.

Folk, der hver dag går på arbejde, bliver til grin med regeringens politik. Med sit finanslovsforslag vil regering ændre fundamentalt på grundlaget for det danske arbejdsmarked - incitamentet til at gøre en indsats og klare sig selv. Regeringen vil fjerne de såkaldte fattigdomsydelser som for eksempel starthjælpen og hævet grundbeløbet for mennesker på offentlig forsørgelse. Som Venstres skatteordfører undrer jeg mig såre. For det første forstår jeg ikke ideen bag at gøre passiv forsørgelse mere komfortabel og beskæftigelse mindre attraktiv. Velfærdssystemet kan kun fungere, hvis alle dem, som kan, også vil gøre en indsats. Det er afgørende, at man har et økonomisk grundlag for at arbejde, betale skat og klare sig selv. Fjernelse af kontanthjælpsloftet vil medføre, at et par med to børn i daginstitution skulle tjene mindst 30.000 kr. om måneden før skat, før det kan svare sig at arbejde frem for at være på kontanthjælp. Tallene taler for sig selv! For det andet, så giver regeringen nu mulighed for, at kontanthjælpsmodtagere kan tage ferie! fra kontanthjælpen. For det tredje stikker man med dette forslag en kæp i hjulet på den integrationsindsats, som er så afgørende for alle parter. Ydelser som starthjælp og kontanthjælpsloftet har beviseligt givet især indvandrere incitament til at søge ud på arbejdsmarkedet. Beskæftigelse er en af de vigtigste veje til integration og jeg mener, at man sviger integrationsindsatsen ved ikke at give tilpas økonomisk tilskyndelse til at arbejde. Viljen og lysten til at arbejde er en af hjørnestenene i den danske velfærdsmodel. I Venstre er vores klare målsætning, at et stærkt velfærdssystem skal gå hånd i hånd med et økonomisk rationale bag at tage arbejde frem for at være offentligt forsørget. Derfor lettede VK-regeringen i sin levetid skatten på arbejde tre gange, styrket beskæftigelses- og integrationsindsatsen og målrettet sociale ydelser mod arbejdsmarkedet. Hele tiden med det udgangspunkt, at det skal kunne betale sig at arbejde. Når det ikke kan betale sig at arbejde, gør man grin med de mennesker, der står op hver dag for at gå på arbejde, forsørge sig selv og deres familie og gør en indsats. Det vil jeg som liberal ikke være med til.