Biblioteker

Gå på biblioteket og bliv forstyrret

De fem biblioteker og to bogbusser bevares i ny struktur

Akkurat som i et supermarked, lokker biblioteket også med gode tilbud - her dog med de sidste nye bøger. Vores håb er, at brugerne går fra biblioteket med noget, de ikke vidste, de havde brug for, siger bibliotekschef i den nye kommune, Thorkild Holm Pedersen.


Foto: eva seider

Akkurat som i et supermarked, lokker biblioteket også med gode tilbud - her dog med de sidste nye bøger. Vores håb er, at brugerne går fra biblioteket med noget, de ikke vidste, de havde brug for, siger bibliotekschef i den nye kommune, Thorkild Holm Pedersen. Foto: eva seider

FREDERIKSHAVN:Tre kommunale biblioteksvæsener er smeltet sammen til ét væsen. Mens der på landsplan er nedlagt cirka 100 mindre biblioteker, har Frederikshavn - især begrundet i kommunens langstrakte geografi - valgt at bevare de fem afdelinger. - Vi lægger vægt på, at bibliotekerne stadig bevarer deres lokale identitet og særkende, udtaler bibliotekschef Thorkild Holm Pedersen. - Brugerne vil møde de medarbejdere, de kender fra før sammenlægningen. I uge 9 træder en ny køreplan i kraft for bogbusserne. Kommunen bevarer cirka 30 holdepladser, der dog får nye holdetider. Det bliver den bogbus, som hidtil har haft base i Frederikshavn, der i fem dage om ugen skal køre i hele Frederikshavn- og Sæby-området. I den gamle Skagen Kommune er der ikke behov for bogbus. Den gamle Sæby Kommunes bogbus bliver børnebogbus. - Vi har valgt at fokusere på før-skolebørn, så denne børnebogbus skal betjene daginstitutioner, legestuer for dagplejere og lignende steder, forklarer Thorkild Holm Pedersen. - Vi vil gerne udvikle biblioteket og eventuelt samarbejde med sundhedsplejerskerne, borgerservice eller hvem, der nu kunne bruge en bogbus til at komme ud i kommunens yderste hjørner, fortæller Thorkild Holm Pedersen. Til formålet har kommunen søgt 285.000 kroner fra en distriktspulje i Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Udgangspunktet er tesen: ”Vi har en bus - har I et behov?”. - Med den nye struktur, håber vi, at brugerne opdager, at de søger i et større bibliotek. Det kan godt være, at en borger i Skagen oplever, at en bog er ”hjemme” i Østervrå, men da vi kører mellem bibliotekerne hver dag, vil vi i løbet af en-to døgn kunne have bogen i Skagen. Men hvordan ser bibliotekschefen fremtidens bibliotek? Er det helt yt med bøger? - Vi vil bevare det klassiske bibliotek, hvor bøgerne og de øvrige fysiske materialer er en vigtig kerne. Desuden skal vi tilpasse os de nye krav fra borgerne. Vi bør ændre indretningen af det fysiske biblioteksrum. Vi må nok væk fra de lange reoler med bøger. Måske skal flere bøger ”gemmes” på lager. - Bibliotekernes virksomhed skal altid handle om viden, information og oplevelser, men det skal også være et mødested. Måske skal man bare mødes med sig selv, måske med flere. Her på biblioteket kan man komme og gå, som man vil. Måske kan man få noget, som man ikke vidste, man havde brug for. Det er lidt ligesom i supermarkedet, men her kan man få det uden at skulle betale for det. Man kan blive forstyrret på en positiv måde. - Jeg synes også, at det er en udfordring at finde ud af, hvorfor så mange aldrig bruger biblioteket. - En måde at tiltrække nye brugere på, er til stadighed at byde indenfor til spændende arrangementer som koncerter, udstillinger og foredrag. I Frederikshavn ligger biblioteket tæt forbundet med rådhuset, svømmehallen, kunstmuseet og Det musiske Hus. Nu er borgerservice også flyttet ind på biblioteket i Frederikshavn, ganske vist kun midlertidig. - At komme i ”rådhusøen” er som at komme i et storcenter. Jeg tror, det tiltaler mange folk, og for os er der en stor kraft i det, mener Thorkild Holm Pedersen, som også håber, at det samme vil opleves i Sæby, hvor svømmehal, kulturhus og bibliotek nu ligger samlet. Personligt glæder han sig over, at borgerservice midlertidig er på biblioteket, selvom de ikke har optimale forhold i øjeblikket. Nogle borgere synes måske, at der er en god og mere neutral stemning på biblioteket end på et rådhus. - Vi kan få glæde af hinanden. Biblioteket og borgerservice har egentlig samme mål, nemlig at give svar på borgernes spørgsmål.