Norge

Gå på nettet med dækning overalt

Langt de fleste steder dækker Ice-net uden begrænsning. Kun hvor der er små gule pletter, er det nødvendigt med en udvendig antenne.

Langt de fleste steder dækker Ice-net uden begrænsning. Kun hvor der er små gule pletter, er det nødvendigt med en udvendig antenne.

NORDJYLLAND:Flere selskaber kæmper om at levere mobilt internet til danskere i de mindre samfund, der ikke er interessante for selskaber som TDC og 3. Forleden omtalte vi Dokkedal som et af de områder, hvor en del af indbyggerne må undvære internettets muligheder. TDC har i hvert fald ikke aktuelle planer om at udbygge kapaciteten i området, hvilket alene har noget med udgifter kontra mulige indtægter at gøre. Til gengæld er selskabet Skyline i færd med at etablere et net, som via master landet over skal forsyne interesserede borgere med bredbånd gennem luften. Nettet skal stå færdigt om halvandet år, og det dækker allerede store dele af Jylland. Et alternativ er Ice.net, som i flere år har opereret i Norge og Sverige, og som siden sidste år også har arbejdet i Danmark. Ice.net benytter NMT-teknologien, som i sin tid blev brugt til de første mobiltelefoner. Siden da er teknologien moderniseret, og den har den store fordel, at den har betydeligt større rækkevidde end de teknologier, som TDC og 3 bruger. Derfor kan Ice.net nøjes med langt færre master. På internetsiden Mobildebat.dk nævner flere brugere stor tilfredshed med Ice.net. Ganske vist er hastigheden ikke så høj, som den andre selskaber kan levere, men dækningen er langt bedre. Derfor kan man stort set alle steder i både Danmark, Norge og Sverige gå på nettet, også selv om man sidder ude i de svenske skove, i de norske fjelde eller til søs i de danske farvande. På Ice.net.dk oplyses der nærmere om forskellige typer af abonnementer og priser. Desuden kan man studere dækningen helt ned på gadeniveau. Hvis det viser sig, at dækningen indendørs ikke er tilstrækkelig, kan man købe udendørs antenner og på den måde opnå langt bedre dækning og højere hastigheder.