Gå til læge midt om natten

Tidsbestillinger og receptfornyelse klares hurtigere

ÅLBÆK:- Jeg synes, at det er et godt og spændende tilbud, som både patienter og læger kan drage fordel af. Praktiserende læge Flemming Lyng, Lægehuset Ålbæk i Ålbæk, tilbyder i dag som den første læge i Nordjyllands Amt e-mailkonsultationer til sine patienter. Tilbuddet er bygget ind i den ny lægeoverenkomst med virkning fra 1. april, og selv om en række af de øvrige nordjyske praktiserende læger igennem en rum tid har været på nettet med patientmulighed for tidsbestillinger og receptfornyelser, så er Flemming Lyng dog noget af en foregangsmand på dette felt. Lægen og hans praksis agerer nemlig "forsøgskanin" for firmaet Ascott Software A/S i Ålbæk, der er landets største leverandør af edb-systemer udviklet specielt til brug i praksis hos de praktiserende læger. Edb-programmet hedder Æskulap, og ifølge firmaets oplysninger bruges det nu af over 1.300 af landets ialt 3.600 praktiserende læger. Selv om læge Flemming Lyng officielt var på banen med tilbuddet om e-mailkonsultation allerede fra premieredagen 1. april, så er der dog endnu ingen af hans patienter, der har vovet springet og taget en net-konsultation. - Det er jo noget helt nyt og uprøvet, så derfor skal patienterne også lige have tid til at blive helt klar over, at tilbuddet findes, siger Flemming Lyng til NORDJYSKE Stiftstidende. Han har dog den tilføjelse, at han som testpraksis - i tiden før 1. april - har prøvet at give en net-konsultation til en forsøgsfamilie, der var på rejse i udlandet, og her fungerede det hele upåklageligt. Han har nu lagt brochurer frem i klinikkens venteværelse, der orienterer om det nye tilbud. Ingen ventetid - Én af de helt indlysende fordele ved e-mailkonsultationer er, at patienterne så at sige kan gå til læge præcis på det tidspunkt af døgnet, som man selv ønsker. Det er jo i stil med home banking, hvor man også kan ordne sine bankforretninger hjemmefra og betale girokort midt om natten, hvis man ønsker det, siger Flemming Lyng. - Der er jo ingen tidsbegrænsning på en e-mailkonsultation, og man skal ikke sidde og vente i halve eller hele timer ved telefonen på at komme igennem til lægen. - Hvis hr. eller fru Jensen har f.eks. en knude på hånden, så er det meget simpelt og enkelt via nettet at spørge lægen, om der skal gøres noget ved den, siger Flemming Lyng videre. - Fordelen for lægen er bl.a., at de såkaldte "mindre" ting ikke optager tid fra de mere vigtige. Men man skal ikke bruge nettet til akutte problemer, understreger han. - Prognosen siger, at der bliver færre praktiserende læger i en årrække, og her har vi en mulighed for at udnytte ressourcerne mere optimalt ved at tage den ny teknik i anvendelse, siger han og tilføjer, at han personligt vil tilstræbe at give svar samme dag, som han modtager en e-mail. Lægehuset i Ålbæk er som nævnt den eneste praksis i Nordjyllands Amt, der indtil videre har tilbuddet til patienterne om e-mailkonsultationer. Men der er ingen tvivl om, at andre hurtigt vil følge efter, og interesserede patienter kan ved at gå ind på netadressen www.min-laege.dk orientere sig om, hvilke læger der tilbyder f.eks. receptfornyelse og tidsbestillinger via nettet - og sidenhen også e-mailkonsultationer. Ifølge afdelingsleder Birthe Rusholt, sygesikring og sundhedsfremme hos Nordjyllands Amt, er der ikke lavet beregninger på, om e-mailordningen bliver en fordyrende nyskabelse for amtet, eller om der er penge at spare på tilbuddet. En e-mailkonsultation koster ca. 50 kr., en telefonkonsultation 25 kr., og en "almindelig" konsultation med personlig fremmøde hos lægen 105 kr. Birthe Rusholt oplyser videre, at de praktiserende læger desuden får et basishonorar på ca. 250 kr. årligt pr. patient, der er tilmeldt den enkelte klinik. Der er også takster for helt specifikke tillægsydelser, når patienten er mødt op til en personlig konsultation, og den praktiserende læge indkasserer eksempelvis 45 kr. for fjernelse af ørevoks, ligesom en vortebehandling også kaster 45 kr. af sig.