Lokalpolitik

Gående i fare på motorvejsbro

Samråd ønsker hængebro til fodgængere til Gigantium og Skøjtehal

AALBORG:Den øgede trafik på både Mylius Erichsens Vej og på Th. Sauers vej i Aalborg SØ skaber utryghed blandt områdets beboere. Problemet kom således til at fylde en del, da Aalborg Kommune havde inviteret til debatmøde på Aalborg Seminarium. Emnet var kommuneplanen. Aalborg Samråd SØ efterlyser en hængebro ved siden af motorvejsbroen ved Statoil på Th. Sauers Vej/Egensevej. Der er problemer for fodgængerne, når de skal til og fra større arrangementer i Gigantium og nu snart også de nye skøjtehaller. Stadig flere parkerer bilen vest for vejen. Trafikken på Th. Sauers Vej er nu steget til 16.000 bilister i døgnet. Der er cykelsti, men intet fortov og ingen afstribning, der adskiller cyklister fra gående. Formanden for Samrådet SØ, Jan Andersen, frygter, der skal ske større ulykker, før nogen tager problemerne alvorligt. Han mener, at planlæggerne ikke er gode nok til at planlægge vejnettet efter udviklingen. Genvej til motorvej Den stigende trafik på Mylius Erichsens Vej, som benyttes af stadig flere som en genvej fra Gug-området til motorvejen og den østlige bydel, udgør også er fare. Beboerne foreslår derfor, at man får åbnet Byplanvejen, så den får direkte forbindelse til Alfred Nobels Vej i Universitetsparken. - Ingen ved, hvor længe det varer, før den nye Egnsplanvej bliver til noget, siger Jan Andersen. Kommuneplanen for Øst Aalborg omfatter en beskrivelse af 10 bydele, nemlig Vejgaard, Grønlandskvarteret, Gug, Universitetsområdet, Tornhøj, Smedegård, Nørre Tranders, Erhverv Øst, Rørdal og Landområde Vest. Omkring 50 engagerede borgere deltog i mødet, hvor teknisk forvaltning var repræsenteret ved byplanlægger Finn Nygaard, stadsarkitekt Knud Tranholm, Mette Skamris fra Trafik og Veje samt Gitte Ramshøj fra Park og Natur. Fra Aalborg Byråd lagde Anna Kirsten Nielsen (S) og Vibeke Gamst (K) øre til beboernes ønsker. Finn Nygaard oplyser, at man vil arbejde på en bedre krydsning af motorvejen. En underføring af gående og cyklister koster en del penge og kan have lange udsigter. - Vi er ikke vejmyndighed, men vi vil gerne være med til at finde frem til en brugbar model, siger han. Frygter endnu flere Derimod er byplanlæggeren ikke så begejstret for en åbning af Byplanvejen, fordi den vil kunne trække yderligere trafik til udefra. Det er dog stadig hensigten at binde de to bydele - Gug og Øst - sammen for specielt at opmuntre den kollektive og den cyklende trafik. Fra beboerne i Aalborg Øst blev der fremsat ønske om flere butikker i området. Her har man Tornhøjcentret, hvor der nu også kommer Bazar Øst. Derimod bliver der ikke flere butikker i Føtex-området, som amtet i forbindelse med regionplanen ikke ønsker gjort større. Et nyt Fakta er imidlertid umiddelbart klar til at åbne i Universitetsparken.