Hjørring

Gågade og fleksibilitet

GÅGADEPROJEKT:I NORDJYSKE har været omtalt en påtænkt omlægning af Østergade. Det er nævnt, at man tænker sig aktivitetsfelter til musik, udeservering og basketball, ligesom der på en skitse (den eneste) er vist en sandkasse. Jeg tror, at mange andre end handelsstandsforeningen har interesse i udformningen af Østergade, derfor havde det været relevant at redegøre nærmere for projektet. Det ville være trist, om Østergade, et af Hjørrings væsentligste aktiver, fik den fine gamle karakter af allégade spoleret. Det er fint med aktiviteter i en gågade, men ærgerligt, om allégadekarakteren skulle ødelægges af permanent gade- eller legepladsinventar som sandkasser m.v. Der efterlyses en fleksibel indretning, som tager hensyn til skiftende behov og skiftende vejrlig, og som understreger Østergades historiske karakter.