Frederikshavn

Gågademiljøets kvalitetsløft bredes ud

FREDERIKSHAVN: En målrettet indsats og et tæt parløb mellem kommune og detailhandel har skabt et løft i gågademiljøet, der vækker misundelse i andre byer. Og nu vil kommunen endnu videre og har kig på hele vestby-område fra Martins superflotte fabrik til Barfredsvej i øst. - Vi synes der kunne være en god ide i, at gå i dialog sammen med de forretningsdrivende på hele den strækning. Jeg er sikker på, at en dialog kan være med til at skabe yderligere kvalitetsløft og dermed løfte erfaringerne fra Frederikshavns midtby ud til indfaldsvejenes nærmiljø, siger Anders Gram Mikkelsen, der er formand for plan- og miljøudvalget. Præcis hvordan den sag skal gribes an afhænger også af, hvordan detailhandlen io området ser på mulighederne, men Anders Gram Mikkelsen er ikke i tvivl om, at oplevelseskulturen kræver andet end skilte og bannere. - Det er de mulige virkemidlerne, vi skal tænke på.