Lokalpolitik

Går det mon ligefrem ufatteligt godt?

SINDAL:En række forhold kunne indikere, at Sindal Kommune med hensyn til beskæftigelsen og erhvervslivets tilstand klarer sig rigtig fornuftigt. Gennem de seneste uger har vi i NORDJYSKE blandt andet kunne rapportere, at iværksætterlysten er ret stor, og erhvervschef Per Ladehoff havde sidste år kontakt til 32 personer, der begyndte med et tre-årigt rådgivnings-forsøg, og dermed er Sindal helt i top, når man sammenligner med de andre kommuner i Vendsyssel Udviklings Råd (VUR). Hans skøn gik på, at det kunne give en merbeskæftigelse på omkring 100 personer, men det er ikke det eneste punkt, hvor Sindal klarer sig godt sammenlignet med de øvrige kommuner. Ifølge beskæftigelsestal fra Danmarks Statistik er antallet af arbejdspladser fra 1999 til og med 2001 faldet med omkring 2,4 procent i de ni vendsysselske kommuner i VUR set over en kam, mens antallet er arbejdspladser i Sindal Kommune er steget med fire procent. Endelig blev Sindal for nylig udråbt til at være en vækst-kommune i en stor undersøgelse af vækstklimaet i de danske kommuner fra revisionskoncernen Deloitte & Touche. Her havde Sindal Kommune indtaget en fjerdeplads blandt de kommuner, der rykker hastigt fremad. Sindal var nemlig sprunget fra en plads som nummer 231 til at ligge nummer 25 - det viser blandt andet, at en række virksomheder i Sindal de seneste tre år gennemsnitligt har øget omsætning og bruttoavance med mindst 20 procent årligt. Central Med ovenstånde in mente kunne man måske passende spørge, om det måske ligefrem går ufatteligt godt. - Selv med alle de forbehold, man nu skal tage, og uden at træerne skal vokse ind i himlen, er det nogle meget positive tendenser, mener borgmester Søren Risager (V). Borgmesteren glæder sig endvidere over, at Sindals centrale beliggenhed blandt andet har kastet en taxacentral af sig for nylig - og tidligere også et forsikringsmægler-firma af sig - ligesom der i øjeblikket arbejdes med at få endnu en aktør til at slå teltpælene ned i Sindal. Søren Risager peger også på, at relativt mange af kommunens nydanskere skulle have fundet arbejde, hvilket er en gevinst i mere end en forstand, idet kommunerne overtager de fulde økonomiske forpligtigelser overfor flygtninge efter tre års ophold. Pendlere Tal fra kommunens arbejdsmarkedsafdeling viser, at i løbet af en snes måneder er antallet af kontanthjælpsmodtagere i Sindal Kommune faldet med omkring 25 til et niveau på 136 personer, men til gengæld er antallet af ledige på dagpenge ifølge AF nu helt oppe på 538 personer - en stigning på godt 50 personer i løbet af et lille års tid. Dertil kommer 109 personer, som har været på sygedagpenge i mere end fem uger, men det tal er for nedadgørende - et knæk, som skyldes, at kommunen for få måneder siden ansatte et par medarbejder, som netop har til opgave at nedbringe antallet af personer på kontanthjælp og sygedagpenge. At antallet af arbejdspladser i Sindal Kommune er stigende, mens en hel del personer alligevel er arbejdsløse, især dagpengeberettigede, kan måske forklares med, at udpendlere fra Sindal kan have mistet deres arbejde i andre kommuner, mens indpendlere fra andre kommuner kan have fåët job indenfor Sindals kommunegrænse.