Går vi den rigtige veji stavgang?

I disse år vokser antallet af "stavgængere" nærmest eksplosivt i Danmark og overalt ser vi motionisterne stave sig rundt på gader og stræder til stor glæde for helbredet – eller er det?

Jeg har nu gået stavgang siden april 2004. Først i "Vigør" siden er jeg blevet medlem af Aalborg Atletikklub. Vi har nu en professionel instruktør, som gør et stort arbejde med at fortælle os alle, hvordan vi får den rigtige motorik med stavene og i det hele taget vælger de rigtige stave. Når jeg ser andre gå stavgang i eller uden for forskellige foreninger, så går de dog stavgang helt anderledes end vi gør. Stavene, der anvendes, er også anderledes, sandsynligvis fordi der er gået inflation i salget af stave, så alt for mange producenter producerer stave uden speciel omtanke for helbred og sundheden. Det leder mig hen til spørgsmålet, om vi går den rigtige vej i stavgang alle sammen? Burde der ikke være en ensartet blåstemplet instruktion for samtlige stavgængere. Der må i amt-, kommune- eller på idrætslæge-niveau kunne komme en instruktion der undgår skader ved forkert brug af stavene. Herudover må der stilles forbrugerkrav om ergonomisk korrekt producerede stave, som kan give den korrekte motorik for stavgængerne. Kommuner går overalt meget ind på at sponsorere stave rundt omkring, da de ser fremtidige besparelser på sundhedsvæsenet, og det vil være dumt med udbredelsen af sporten i øjeblikket, om man kom om et-to år og konstaterede skader i ben og ryg ved forkerte stave og brug heraf. Det var skønnere, om samtlige plejehjem blev halvtomme om nogle år, fordi ældre har bevaret en fornuftig motorik og sund livstil, der holder os længere i eget hjem.