Lokalpolitik

Går videre med inkassoenhed

Tre kommuner i samarbejde istedet for fire

PANDRUP:Der skal arbejdes videre med planerne om at etablere en fælles inkassoenhed fra 1. november med Brovst og Aabybro kommuner, der også samarbejder om en fælles skatteenhed. Det har byrådet besluttet, efter at have gennemgået en rapport fra en arbejdsgruppe med repræsentanter fra de tre kommuner samt Fjerritslev Kommune. Men akkurat som der var tilfældet i forbindelse med planerne om et skattesamarbejde, har Fjerritslev Kommune tilsyneladende fået kolde fødder. På byrådsmødet blev det nemlig oplyst, at økonomiudvalget i Fjerritslev Kommune netop havde indstillet til byrådet, at kommunen ikke skal deltage i samarbejdet med de tre andre kommuner. På sigt forventer kommunerne en rationaliseringsgevinst på 10 pct. på medarbejdersiden og at inkassoarbejdet bliver endnu mere effektivt, blandt andet fordi der skabes en bedre fagligt miljø. Til gengæld er der i indkøringsperioden udgifter på 200.000 - 300.000 kr. Leif Stevn (S) mente, at der ved en indkøringsperiode på ét til halvandet år vil gå lang tid, før investeringerne på op mod 300.000 gav afkast. Han fandt det vigtigt, at der først skal træffes en endelig beslutning om inkassosamarbejdet, når fordele og ulemper er undersøgt nærmere, men socialdemokraterne vil gerne være med til at undersøge tingene, sagde han. Venstre var enig i, at mulighederne fortsat skal sonderes. Gruppeformand Henrik C. Pedersen havde også strukturkommisionens arbejde i tankerne, da kommisionen kommer med forslag til nye kommunegrænser. Men på den anden side kan man heller ikke sætte alt i stå og vente på, at kommisionen er færdig med at arbejde, mente Henrik C. Pedersen.