Gård 18 går en ny fremtid i møde

VILDMOSEN:Støt og sikkert nærmer bestyrelsen og ildsjælene bag oprettelsen af Gård 18 på Biersted Mosevej som et levende museum for områdets kultur og historie sig en virkeliggørelse af deres ideer. Bestyrelsen har været på besøg hos andre museer for at se, hvordan de formidler deres viden, ligesom ansøgninger om støtte hos fonde og råd sendes afsted. Bestyrelsen har været på ekskursion til Aggersborggård, i Fosdalen og til det nye fuglecenter i Vejlerne samt besøgt Nordjyllands Amts hus med stenaldermuseum i Ertebølle. - Det har givet os inspiration og ideer om, hvordan vi skal formidle blandt andet historien om opdyrkningen af St.Vildmose. Vi har en arkitekt til at se på det, og han er ved at tegne forslag til, hvordan vi kan formidle naturen, historien, opdyrkningen og kulturen. Formidle, at dette er kartoffel-land, siger en af initiativtagerne, Jens Olsen. Bestyrelsen har også været ude at købe gamle møbler med oprindelse fra 1950'erne og tidligere til at møblere stuehuset med, så det bringes "back to date". - Vi har også søgt Friluftsrådet om støtte på 1,5 millioner kroner. Desuden vil vi søge penge hos en række fonde, som A. P Møllers familiefond og Aage V. Jensens fond, siger Jens Olsen. Budgettet for projektet er 3.140.000 kroner, og bestyrelsen har indtil videre solgt folke- og støtteaktier for cirka 80.000 kroner. Målet er at nå 100.000 kroner også for at have bevis for, at projektet har lokal forankring. Derudover har Aabybro Kommune lovet at hjælpe med at udføre praktiske opgaver og projekteringen, ligesom Jens Olsen må bruge nogle af sine timer i jobbet som naturvejleder på kommunens Naturskolen til projekt gård 18. Bestyrelsen bag realiseringen af museet på Biersted Mosevej er formand Marianne Christensen. Næstformand er Connie Thomsen. Sekretær Leif Efsen. Kasserer Jens Bang Andersen. De øvrige medlemmer er Christian Larsen, Klaus Kusk Jensen, Trine Møller, Jens Olsen og Aabybro Kommunes udviklingschef, Jørn Kristiansen.